purificatio
purificatio

A hajléktalanok elfoglalják a Vatikánt: Vizelés az Úrangyala alatt (videó)

Éppen ez teszi értékessé e cikkeket. Nem kéne kirakatba tenni mindezt, ha püspökeink helyesen kezelnék a bajokat.
purificatio

A hajléktalanok elfoglalják a Vatikánt: Vizelés az Úrangyala alatt (videó)

Ezek a hírek azért kellemetlenek, mert nem képmutatók...
„Van még egy ember, általa megkérdezhetnénk az Urat: Michajehu, Jimla fia. De gyűlölöm, mert soha nem jövendöl nekem jót, hanem csak rosszat.” 2Krón 18,7
Az örömhír számos más forrásból elérhető. De hiú az az öröm, mely a visszaélések láttán nem tud haragra, aggodalomra váltani. A bajok feltárása a jó érvényesítésének az első lépése. Ez a …More
Ezek a hírek azért kellemetlenek, mert nem képmutatók...
„Van még egy ember, általa megkérdezhetnénk az Urat: Michajehu, Jimla fia. De gyűlölöm, mert soha nem jövendöl nekem jót, hanem csak rosszat.” 2Krón 18,7
Az örömhír számos más forrásból elérhető. De hiú az az öröm, mely a visszaélések láttán nem tud haragra, aggodalomra váltani. A bajok feltárása a jó érvényesítésének az első lépése. Ez a cikk azt szemlélteti hatékonyan, hova vezet manapság az egyház, a Vatikán balratolódása...
purificatio

Homokos beszéd: A püspökök és a papok felülmúlják egymást a meleg propagandában

Azért, mert ha senki nem beszél róla kritikus éllel, ha senki nem botránkozik meg rajta, akkor szabadon terjed, "normálissá" válik mindez... Bűnösök közt cinkos, aki néma.
purificatio

Cordileone érsek elvesztette az irányítást saját érseksége alól?

Szerintem nem az új miserítussal van a baj. Azt is lehet igaz hittel, tiszta szívvel, méltóságteljesen végezni.
purificatio

Cordileone érsek elvesztette az irányítást saját érseksége alól?

És vajon a magyar hívek miért nem botránkoznak meg azon, hogy sok hitetlen pap kettős életet él, miközben a katolikus tanítást és erkölcsöt képviselő papokat ellehetetlenítik???
purificatio

Spanyol püspök azzal vádolja a Szentírást, hogy az "pogány"

A járványok és csapások egyrészt Isten büntetéseként, másrészt a sátán hatalmaskodásaként értelmezhetők.
purificatio

Az ördög és Amorth atya

Konkrétan nem. De arra sem, hogy a többi ujj helyzete előírásos-e, vagy inkább csak magától értetődő szokás. Arra viszont van utalás a misekönyvben, hogy a papi áldás jobb kézzel, a térdhajtás jobb térddel és a koncelebránsok rámutató gesztusa a konszekráció közben is jobb kézzel történjen. A többi gesztus szerintem ennek az analógiájára vált egyetemes íratlan szabállyá. A szentírás alapján is, …More
Konkrétan nem. De arra sem, hogy a többi ujj helyzete előírásos-e, vagy inkább csak magától értetődő szokás. Arra viszont van utalás a misekönyvben, hogy a papi áldás jobb kézzel, a térdhajtás jobb térddel és a koncelebránsok rámutató gesztusa a konszekráció közben is jobb kézzel történjen. A többi gesztus szerintem ennek az analógiájára vált egyetemes íratlan szabállyá. A szentírás alapján is, s talán minden kultúrkörben nagy jelentősége van a jobb és bal oldal szimbolikájának. Szegény balkezeseknek JOBBan oda kell figyelni.
purificatio

Az ördög és Amorth atya

Fura, hogy éppen egy "ördögűző" nem tudja, hogyan kell összetenni imádságra a kezeit (pl. -47:43-nál): bal hüvelykujját a jobbra teszi (a rossz győzelmének a jelképe).
purificatio

Pittsburgh: Rosy Ruin of the Church

The problem is not the Novus Ordo but the loss of faith. The orthodox have kept their liturgy, and yet reject the Catholic Church.
purificatio

Holy Communion Gloves Create Suspicion – Monsignor Bux

It is not Jesus who can spread germs but the visible sign of Him (the "accidental form" is still bread). It also has gluten within that can harm those with celiac disease.
purificatio

Az új püspöki helynök egy nő

Mivel "püspöki helynök" az egyházjog szerint csak pap lehet, a hölgy hivatalos megnevezése: "püspöki delegált"... Ez önmagában nem is volna baj... Ha hűségesen sáfárkodik, jobb, mintha egy rossz pap lenne a helynök. A tendenciát látva azonban sajnos ez is a protestantizálódás és elvilágiasodás egyik jele lehet.
purificatio

ELKÉRTEM

Megemlékezem róla az Úr oltáránál. Nem szabad elfeledni, hogy az érzelmi támasznál fontosabb, hogy a halálveszélyben lévő keresztény tiszta lélekkel magához vegye a szent Útravalót!
purificatio

Akkor most nem áldozhatok nyelvre? De IGEN!

Az a baj, hogy a nyelvre áldozáskor könnyen hozzáérnek az áldozók ajkához, nyelvéhez nem eléggé figyelmes áldoztatók...
purificatio

Sentimental Francis Defines Faith, Fails

Fallen angels believe the existence of God because they saw Him. Though they are super intelligent, they do not know and believe the whole truth about God that is Love Himself. They do not believe that they should have been remained His faithful servants. This defect of their faith has led them into sin for eternity.
purificatio

Ferenc pápa orránál fogva vezeti a közönséget: Krisztus mindenkit megmentett

Utána lehet nézni: DS 1523 (1547. jan. 13.)
denzingerhu.wordpress.com/fj-1500/
{1523} Jóllehet Ő valóban „mindenkiért halt meg” (2Kor 5,15), nem mindenki kapja meg halálának jótéteményét, hanem csak azok, akik részesednek szenvedésének érdemében.
purificatio

Burke bíboros: Melyek a legfontosabb eszközeink a vírus ellen?

Lehet, hogy Isten éppen azért küldte a vírust, mert meghallgatta imánkat, hogy adjon valami figyelmeztető jelet?! A jók szenvednek, mert az értékes, a rosszak szenvednek, mert az igazságos. De vajon elég hatékony lesz-e a figyelmeztetés? Félek arra gondolni, aminek még jönnie kell ahhoz, hogy az egyház és a világ észhez térjen...
purificatio

Csak ne vegyétek el a misét

Köszönjük a fordításokat!!!
purificatio

Csak ne vegyétek el a misét

Nem teljesen korrekt a szerző érvelése. Ha egyszer óvatosságból nem áldozik, akkor a testi jelenlét nem jelent nagyobb kegyelmet, mint ha otthon nézné, hallgatná a közvetítést. A lelki áldozás otthon is megadhatja ugyanazt a kegyelmet, mint a templomban.
Az igaz, hogy nagyobb elköteleződéssel kellene vágyakoznia a hívőknek a szentségi kegyelem után. De a vakmerő bizakodás vakbuzgóságból fakad. …More
Nem teljesen korrekt a szerző érvelése. Ha egyszer óvatosságból nem áldozik, akkor a testi jelenlét nem jelent nagyobb kegyelmet, mint ha otthon nézné, hallgatná a közvetítést. A lelki áldozás otthon is megadhatja ugyanazt a kegyelmet, mint a templomban.
Az igaz, hogy nagyobb elköteleződéssel kellene vágyakoznia a hívőknek a szentségi kegyelem után. De a vakmerő bizakodás vakbuzgóságból fakad. Egyéni, körültekintő áldoztatással is megoldható lenne, hogy része legyen a napi miseáldozat kegyelmében.
purificatio

Koronavírus: A plébános egy megoldást talált a nyílt misére

Bocsánat, de misézni a templomban kell (vagy más szent helyen). A mise nem missziós eszköz, hanem a Krisztushoz tartozók egységének a kifejezése. A stadionmisék, a szabad téri misék azért vannak, mert sokan csak nézőként akarnak részt venni. Ez méltatlan, szentségtörő. Az üres templomok most talán több kegyelmet hoznak a világnak, mint a bűnösökkel, képmutatókkal teliek. Már csak a hitetlen …More
Bocsánat, de misézni a templomban kell (vagy más szent helyen). A mise nem missziós eszköz, hanem a Krisztushoz tartozók egységének a kifejezése. A stadionmisék, a szabad téri misék azért vannak, mert sokan csak nézőként akarnak részt venni. Ez méltatlan, szentségtörő. Az üres templomok most talán több kegyelmet hoznak a világnak, mint a bűnösökkel, képmutatókkal teliek. Már csak a hitetlen papokat kellene kiiktatni valahogy...
purificatio

Bűn a transzneműség?

Szíve mélyén mindenki érzi a feszültséget a kötelességei és bűnös vágyai között.
Ez egyfajta lelki meghasonlás. Az ősbűn következménye, meg a mai világ bűneié. Az istentelenség kultúrája termeli ki, terjeszti el a lelki betegségeket.