Jazyk
Napísať komentár
Libor Halik
Kard. Burke. Homília. Pochválený buď Ježíš Kristus, teraz i navěky. Amen. Náš Pán počas svqjho veřejného účinkovania, keď sa připravoval završit' ho svojím umučením, smrťou, zmrtvýchvstáním a nanebovstúpením, poslal sedemdesiatich dvoch učeníkov „do každého města a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť" (Lk 10, 1) s úlohou ohlašovat' příchod Božieho kráfovstva do ich středu (Lk 10, 9). … Viac