Barbarin
Barbarin

Informátor Viganó odfúkol Františkovu dôverihodnosť

Kallistratos
před 13 hodinami

Stručně a jasně zde: www.katyd.cz/clanky/co-sleduje-viga…

Věřit tomu, co píše katyd, je stejně marné, jako věřit tvému ujištění, že se tu nebudeš vyskytovat žádným způsobem a že odcházíš v nejlepším bez velkých gest. (viz lživý komentář Monk z 24.6.2013 a lživý komentář o odchodu v nejlepším Hoki-hooki z 10.5.2018, atd) Katyd nejsou katolické, ani křesťanské …More
Kallistratos
před 13 hodinami

Stručně a jasně zde: www.katyd.cz/clanky/co-sleduje-viga…

Věřit tomu, co píše katyd, je stejně marné, jako věřit tvému ujištění, že se tu nebudeš vyskytovat žádným způsobem a že odcházíš v nejlepším bez velkých gest. (viz lživý komentář Monk z 24.6.2013 a lživý komentář o odchodu v nejlepším Hoki-hooki z 10.5.2018, atd) Katyd nejsou katolické, ani křesťanské noviny. Jsou dobré tak pro služebníky Satana.
Barbarin

Mrzačeni planety. Realita geoinženýringu a modifikace počasí

Zdejší infiltrovaný troll a multinickař se tu často angažoval se svým popíráním faktů. Aby ne, když je sám jedním ze škůdců v rámci své obživy.
Barbarin

Informátor Viganó odfúkol Františkovu dôverihodnosť

Do falešného papeže nikdo netepe. On se předvádí sám v celé své prolhanosti, stejně jako ty.
Mimochodem, bylo by lépe, kdybys udělal to, co jsi napsal svým "přátelům", když sis říkal Monk. Měl bys v kelle klid a třeba by ses zbavil notorického lhaní. Snad by se ti i doplnila chybějící šedá hmota mozku, abys nepsal hlouposti.
Barbarin

Informátor Viganó odfúkol Františkovu dôverihodnosť

Falešný papež Bergoglio s dlouhým nosem. Skutečnost, že lidé vidí, že je Bergoglio lhář, mne naplňuje radostí. Pro lháře ovšem radostné vůbec není (multinickaře Kallistrata nevyjímaje), že VŠICHNI LHÁŘI SKONČÍ V OHNIVÉM JEZEŘE!
Barbarin

František: "lepší ateista ako hypokritický katolík"

Nikým nepohrdej, nikoho neposuzuj a nepomlouvej, a Bůh ti dá odpočinek. A tvůj život v kelle bude klidný.
Barbarin

František: "lepší ateista ako hypokritický katolík"

Tak opravdu nevím, co si myslet o tobě, Hoki-hooki, když od sebe odděluješ registraci a uživatele, jako kdyby to byly dvě samostatné bytosti. Patrně je to následek tvého multinickaření. Když nevíš, kdy co píšeš, tak se klidně zeptej. A zkus se někdy řídit radami, kterými obšťastňuješ bližní.

Kallistratos
před 3 hodinami

Registrace Barbarin si vysloužila určité označení a o rozumnosti majitele …More
Tak opravdu nevím, co si myslet o tobě, Hoki-hooki, když od sebe odděluješ registraci a uživatele, jako kdyby to byly dvě samostatné bytosti. Patrně je to následek tvého multinickaření. Když nevíš, kdy co píšeš, tak se klidně zeptej. A zkus se někdy řídit radami, kterými obšťastňuješ bližní.

Kallistratos
před 3 hodinami

Registrace Barbarin si vysloužila určité označení a o rozumnosti majitele nemůže být řeč.

Kallistratos
21. úno
Myslím, že k některým komentářům zmiňované Bohumily se hodí můj včerejší komentář a citát abbého Poimena:
Kallistratos včera
Spasení
Abba Poimen řekl ještě jednu významnou věc: „Nikým nepohrdej, nikoho neposuzuj a nepomlouvej, a Bůh ti dá odpočinek. A tvůj život v kelle bude klidný.“
Takovou radu dal Abba kolegovi mnichovi jež ho žádal o radu, protože se choval poněkud podivně ve vztahu k druhým a příliš a rád soudil. Měl ve své kelle - pouštním příbytku poněkud zmatek a především i ve své hlavě... Rada není vůbec o nezájmu a ignoraci druhých, ale o vyzdvižení toho podstatného co k růstu duše potřebuje a tedy o VLASTNÍ pokoře, VLASTNÍ snaze poznat své slabosti a chyby. Zatěžovat se případnými chybami druhých a nebo jejich cestami a posuzovat je, bývá někdy zavádějící postoj. Vyhnout se tomu, znamená růst, nevyhnout znamená prožívat neklid a duchovně krnět. Proto tak prozíravě Abba Poimen radil, a myslím, že to má nepochybně přesah i k čtenářům tohoto portálu Gloria :) Krásný den!

„Nikým nepohrdej, nikoho neposuzuj a nepomlouvej, a Bůh ti dá odpočinek. A tvůj život v kelle bude klidný.“
Barbarin

František: "lepší ateista ako hypokritický katolík"

Zkus pochopit, jak tvé výstřelky působí na čtenáře Glorie. Proč tě mají všichni rozumní lidé za lháře a jak se stalo, že sis takovou pověst vysloužil.
Zkus se řídit tím, co jiným radíš:

Kallistratos
21. úno

Nikým nepohrdej, nikoho neposuzuj a nepomlouvej, a Bůh ti dá odpočinek. A tvůj život v kelle bude klidný.
Barbarin

Dobrý bubeník, základ kapely :)))

Bylo by lépe, kdybys skutečně udělal, co jsi 10. května loňského roku oznámil pod jménem Hoki. To jsi "statečně" prohlásil, že odcházíš v nejlepším bez velkých gest. Protože jsi lhář, Satan tě obdařil sžíravou nenávistí k pravoslavnému knězi, který je věrný Pánu Ježíši Kristu.
Barbarin

František: "lepší ateista ako hypokritický katolík"

Monku, 24. června 2013 jsi napsal jediný rozumný komentář na Glorii. Že se tu nebudeš vyskytovat žádným způsobem. Protože však nejsi muž, který za svým slovem stojí, od uvedeného data žiješ ve lži. Nikdo rozumný už ti nikdy nic neuvěří.
Barbarin

František: "lepší ateista ako hypokritický katolík"

Multinickař se nezapře.
Barbarin

Zavraždená a znásilnená mníška v Portugalsku

Pravdu nezatapetuješ.
Barbarin

Zavraždená a znásilnená mníška v Portugalsku

Svým způsobem jsi jako ten vrah - násilník. Na mrtvé řeholnici jsi ukojil svůj chtíč pavlačové drbny, multinickaři.
Barbarin

Zavraždená a znásilnená mníška v Portugalsku

Theodorá-Máriá
před 42 minutami

ZÁZRAČNÝ KÁMEN NA SIONU.
Když říkáme, že je Hospodin Isus Christos uvnitř nás,On je úhelným kamenem,
který váže a spojuje různé naše duchovní způsobilosti do jednoty a celistvosti,
takže všechny fungují v jednom směru, směru Boha a Království Božího.

Svévolné jednání, nedostatek obezřetnosti či opatrnosti i moudrosti
,narušuje tuto jednotu a může být osudné, …
More
Theodorá-Máriá
před 42 minutami

ZÁZRAČNÝ KÁMEN NA SIONU.
Když říkáme, že je Hospodin Isus Christos uvnitř nás,On je úhelným kamenem,
který váže a spojuje různé naše duchovní způsobilosti do jednoty a celistvosti,
takže všechny fungují v jednom směru, směru Boha a Království Božího.

Svévolné jednání, nedostatek obezřetnosti či opatrnosti i moudrosti
,narušuje tuto jednotu a může být osudné, tak jako pro ubohou řeholní
sestru, která vzala do auta cizího muže a za odměnu se nechala od něho
pozvat na kafe do jeho domu.
viz: Zavraždená a znásilnená mníška v Portugalsku


Svou vlastní nečistou myslí soudíš řeholnici a události, o kterých nevíš víc, než napsala média. Řeholnice už nemůže vypovídat a tak je normálním lidem jasné, že popis události pochází od pachatele vraždy. Ten si mohl výpověď přizpůsobit ku svému prospěchu, aby od soudu dostal nižší trest. Vůbec to tedy nemuselo být tak, že řeholnice přijala pozvání na kávu. Vrah jí mohl požádat například o pomoc s vyřízením nějaké úřední záležitosti. Jak to skutečně bylo, ví Bůh. Ovšem ty soudíš podle své nečisté přirozenosti a smyslných, neukojených představ. Jsi nepřítel Božího lidu.
Barbarin

František práve nazval svojich 264 predchodcov "schizmatici"

Falešný papež Bergoglio má velký podíl na destabilizaci a demoralizaci světa. Nadšeně napomáhá islamizaci Evropy. Způsobil rozkol v církvi a politikou velkého zmatku vědomě slouží Satanu.
Modleme se, aby Bůh ochránil svou církev před Bergogliem!
Barbarin

Zavraždená a znásilnená mníška v Portugalsku

Theodorá-Máriá
před 5 hodinami

Barbarine, nezpřeš se jako bodygard báˇtušky Libora.
:-), ale nezlobím se na tebe, vím o co tobě jde
známe se už 10let.


Nevím, koho znáš deset let, ale tvé myšlenky jsou nečisté, perverzní. Multinickařské chování s sebou nese notorické lhaní, a to způsobuje úbytek šedé hmoty mozku. Každý lhář je služebník Satana a na komentářích každé tvé registrace je to více, …More
Theodorá-Máriá
před 5 hodinami

Barbarine, nezpřeš se jako bodygard báˇtušky Libora.
:-), ale nezlobím se na tebe, vím o co tobě jde
známe se už 10let.


Nevím, koho znáš deset let, ale tvé myšlenky jsou nečisté, perverzní. Multinickařské chování s sebou nese notorické lhaní, a to způsobuje úbytek šedé hmoty mozku. Každý lhář je služebník Satana a na komentářích každé tvé registrace je to více, než patrné. Škodíš Božímu lidu.
Barbarin

Zavraždená a znásilnená mníška v Portugalsku

Theodorá-Máriá
před 3 hodinami

???Ovšem tato dobrodružná, lehkomyslná řeholnice,
sveze autem cizího chlapa a nechá se k němu pozvat na kafe.
CO čekala? Že ho bude při kávě evangelizovat?.


To je ubohé uvažování. Jako kdybychom o Pánu Ježíši tvrdili, že byl lehkomyslný, když vzal Jidáše mezi své učedníky a chtěl ho evangelizovat. Samozřejmě, že Pán Ježíš lehkomyslný není a lehkomyslná nebyla …More
Theodorá-Máriá
před 3 hodinami

???Ovšem tato dobrodružná, lehkomyslná řeholnice,
sveze autem cizího chlapa a nechá se k němu pozvat na kafe.
CO čekala? Že ho bude při kávě evangelizovat?.


To je ubohé uvažování. Jako kdybychom o Pánu Ježíši tvrdili, že byl lehkomyslný, když vzal Jidáše mezi své učedníky a chtěl ho evangelizovat. Samozřejmě, že Pán Ježíš lehkomyslný není a lehkomyslná nebyla ani tato řeholnice (RIP). To si jen neskutečně drzá a sprostá osoba odvažuje spřádat ze svých smyslných fantazií předivo lepkavých a jedovatých pavoučích vláken.
Barbarin

Varovanie

Kallistratos
před 16 minutami

Ó velký vládče, velký dozorče našich životů, o velký, nepolapitelný otrokáři, smělý a hrdinný reku, který nás vychováváš bičem a údělem mrzkým,

No tak toto je opravdu ubohé. Pán Ježíš Kristus vedl své učedníky k tomu, aby se báli Boha. Kdo ale v Boha nevěří, Boha se nebojí, ten lže. Například svým přátelům, když je ujišťuje, že se tu nebude vyskytovat žádným …More
Kallistratos
před 16 minutami

Ó velký vládče, velký dozorče našich životů, o velký, nepolapitelný otrokáři, smělý a hrdinný reku, který nás vychováváš bičem a údělem mrzkým,

No tak toto je opravdu ubohé. Pán Ježíš Kristus vedl své učedníky k tomu, aby se báli Boha. Kdo ale v Boha nevěří, Boha se nebojí, ten lže. Například svým přátelům, když je ujišťuje, že se tu nebude vyskytovat žádným způsobem.
Barbarin

I za české lesy se MUSÍME modlit, jinak do 2-3 let NEBUDOU VŮBEC!

Modlit se je vždy dobré. V Písmu svatém je psáno: Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. (Jk 5:16b)
Co naopak není dobré? Když někdo odrazuje své bližní od modlitby.
Barbarin

Sucho. Prosme Boha o smilování a o odpuštění hříchů nás a našich bezbožných vládců i spoluobčanů

Bůh ochraňuj pravoslavného kněze, otce Libora Halíka, před útoky Satana a Satanových služebníků!
Barbarin

VaticanNews pripúšťa: pPápež František je obviňovaný ako kacír

Bůh buď veleben za to, že zde mají bratři a sestry oči otevřené!

Segal
8. zář
S Marií proti zlu | Lumen de Lumine
Kalisratos posuzuje jiné a nemá v kelle klid. Jednou se zblázní a bude to brzy.
Barbarin

VaticanNews pripúšťa: pPápež František je obviňovaný ako kacír

Bůh buď veleben za to, že zde mají bratři a sestry oči otevřené!

apredsasatoci
včera

Blahoslaveni milujúci PRAVDU!
Kallistratos, Peter(skala) vašim "otcom" je diabol!
Barbarin

VaticanNews pripúšťa: pPápež František je obviňovaný ako kacír

Multinickař je služebník Satana. Stejně jako Satan pokouší. Na nic jiného už mu zbytek šedé hmoty mozku nestačí.

Modlitba

Evangelium ukazuje, že člověk nemá být lehkomyslný spekulant s vírou, ale člověk, který je opřen o prozíravost a logiku.

Kdopak tohle našeptával?
Člověk nemá být člověk, ale má být člověk. Opravdu logické a prozíravé? Jenže Evangelium je o něčem zcela jiném.

12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011

Jak nápadně se podobají tyto poťouchlé komentáře odpornému rouhání falešného papeže Bergoglia o anulaci duše! Není divu, když našeptávač je stejný – Satan.

miros— 24.8.2011 23:09:06:
Peklo bude jednou zničeno samotným Bohem, trápení není věčné...
miros— 24.8.2011 23:26:17:
Duše je totiž smrtelná, Bůh ji může ukončit žití, zničit, uvést v neexistenci.

Petícia občanov SR na podporu Otvoreného listu slovenských osobností proti číslovaniu Slovákov …

Kallistratos
před 35 minutami

Nejsem si jistý co registrace Barbarin a Thea píší, obtížně se dá rozumět takovým textům, protože obsahují hned několik zjevných i podprahových omylů.

Multinickař si není jistý tím, co píšu, ale ví, že je to plné zjevných omylů. K tomu všemu si oblíbil modrou. Inu, Satan je opice Boží.

12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011

Falešný papež Bergoglio si dovolil Stvořiteli duše anulovat. To je rouhání. Stejně se rouhal multinickař, když špatně pochopil tento Ježíšův výrok a pak tvrdil, že je duše smrtelná:
28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Mt 10:28
Záhuba však nespočívá v tom, že by duše v pekle přestala existovat, záhuba je konec …More
Falešný papež Bergoglio si dovolil Stvořiteli duše anulovat. To je rouhání. Stejně se rouhal multinickař, když špatně pochopil tento Ježíšův výrok a pak tvrdil, že je duše smrtelná:
28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Mt 10:28
Záhuba však nespočívá v tom, že by duše v pekle přestala existovat, záhuba je konec všech nadějí na spásu. Duše je nesmrtelná a proto duše hříšníků bude trpět v pekla věčně.
47Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, 48kde jejich červ nehyne a oheň nehasne. Mk 9:47-48

Ako sa správne modlí zdravas...

To jsi napsal moc hezky.

Coburg
před 5 hodinami

Slovo život - aj v slovenčine znamená lono, resp,. maternicu - napríklad slovo ktorým je pomenovaná zásterka kroja , resp. vestička, zakrývajúca žene brušnú oblasť sa nazýva "živôtik" teda od slova život, ako označenie maternice. Teda toto slovo nemá nič so životom ako takým, ktorý žijeme. Napokon - latinské slovo VENTRIS znamená v doslovnom …More
To jsi napsal moc hezky.

Coburg
před 5 hodinami

Slovo život - aj v slovenčine znamená lono, resp,. maternicu - napríklad slovo ktorým je pomenovaná zásterka kroja , resp. vestička, zakrývajúca žene brušnú oblasť sa nazýva "živôtik" teda od slova život, ako označenie maternice. Teda toto slovo nemá nič so životom ako takým, ktorý žijeme. Napokon - latinské slovo VENTRIS znamená v doslovnom preklade "brucho" - v gréckokatolíckom "zdravasi" je slovo "útrobe tvoje" útroby, vnútornosti, môžeme povedať rovno maternica - ale slovo "život" to vystihuje najlepšie aj najkrajšie.

Petícia občanov SR na podporu Otvoreného listu slovenských osobností proti číslovaniu Slovákov …

Je to myslím normální u lidí, že se jejich mysl brání před tzv. Jobovou zvěstí tím, že neblahou informaci jednoduše zlehčí a odmítnou. Židé ve vyhlazovacích táborech do poslední chvíle nevěřili, že by je ve dvacátém století chtěl někdo hromadně vraždit. Ještě před pár lety si nikdo neuměl představit, že se děti v mateřských školách budou učit sebeuspokojovat nebo že se děti budou předělávat na …More
Je to myslím normální u lidí, že se jejich mysl brání před tzv. Jobovou zvěstí tím, že neblahou informaci jednoduše zlehčí a odmítnou. Židé ve vyhlazovacích táborech do poslední chvíle nevěřili, že by je ve dvacátém století chtěl někdo hromadně vraždit. Ještě před pár lety si nikdo neuměl představit, že se děti v mateřských školách budou učit sebeuspokojovat nebo že se děti budou předělávat na druhé popř. na xté pohlaví. Nikdo si neuměl představit, že by lékaři asistovali při sebevraždách. Jenže takový je dlouhodobý plán, vytvořit šedivou masu lidí bez rodin, bez peněz, s čipem v těle, který umožní okamžitou likvidaci v případě potřeby.
Je to potíž s lidmi, kteří obelhávají jiné i sami sebe. Ztratili podstatnou část šedé hmoty mozku a budou mezi prvními, které budou čipovat.

Biskup Schneider: Vatikán [t.j. František] zrádzajú Krista

Kallistratos
před 6 hodinami

Pěkný rozbor, ale Boží logika má jiné mantinely

Bůh nemá žádné mantinely. Porušená mysl tu na Glorii podsouvá čtenářům nesmysly ze svých četných registrací. Zvláště v registracích Kallistratos a b8111. Stejná porucha, stejná osoba.
Barbarin

Diabol má svoje 3 oblasti, kde pracuje veľmi intenzívne!

Tohle stačilo, darebáku:
Kallistratos
včera

Nějak se mi nelíbí ten kříž v ruce.

Kallistratos
před 10 minutami

Považuji to za nevhodné užívat takto kříž a tím to také končí.
Barbarin

Biskup Schneider: Vatikán [t.j. František] zrádzajú Krista

Každý notorický lhář je služebník Satana.
Služebníkem Satana je každý, kdo nedrží slovo. Osoba, která nedokáže držet slovo, se pyšní charakterem hadru na podlahu.
Kallistratos 7.8.2019 11:26:13
Tridentský koncil o zmenách v omši
Omlouvám se, ale s reg. Barbarin nekomunikuji a z komunikace jsem ji vyloučil před časem a nenechám se do ní zase zatahovat.
Barbarin

citáty

6A řekl mi: „ Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. 7Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.“