Język
Napisz komentarz
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w Ks. Natanek komentuje zgodę biskupów na imprezowanie w piątki.
Biskupi nie służą już narodowi - tylko sekcie satanistycznej New Age .
"...Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z ktorej wzrosłeś.

Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.

1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.

2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.

3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste …
Więcej
,,Dialog z Żydami może skutkować rozmywaniem Kościoła !"
Apel do biskupów ws. Dni Judaizmu

4. Dlaczego (biskupi) ustanowili święto religii, według której Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, lecz Jego uczniowie ukradli ciało, gdy strażnicy spali?
Dramatyczne kazanie ojca Pelanowskiego o biskupach !
Domaganie się dla popełniających grzechy pewnej kategorii specjalnego statusu jest przejawem degrengolady spektakularnym.
Jednakie dla wszystkich Dziesięć Przykazań Bożych. I jedna do konfesjonału kolejka.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com

twitter.com/sachyacinthus
Uzasadnienie prawne Mszy Trydenckiej.
Daje do myślenia diagnoza pewnego kapłana, historyka:
Tradycyjna Msza Święta cierpi ocean przeciwności – od swoich i od obcych.
Wypowiedź wielopiętrowa.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu !
św. Augustyn:

"Ani w zamęcie pogaństwa,

ani w poprawkach heretyckich,

ani w bezwładzie odszczepieńców,

ani w zaślepieniu żydowskim nie należy szukać religii:

lecz u tych jedynie, którzy noszą miano
chrześcijan katolickich, czyli prawowiernych, tj. strzegą integralności wiary i idą prostą drogą".
O ZAGROŻENIACH PŁYNĄCYCH Z MODERNIZMU - ks. Grzegorz Śniadoch IBP - 16 lipca 2017 r.- Generał …
Różowe chrześcijaństwo

Tym, co odróżnia różowe chrześcijaństwo od większości innych herezji, jakie znamy z historii, jest fakt, że jego zasady nie zostały wyraźnie wyartykułowane i nie doszło w nim do wyodrębnienia się wspólnoty odstępców jest ono głoszone przez tych, którzy należą do Kościoła. … Więcej
NIE SŁUCHAJ SŁUG DIABŁA - KLĘKAJ PRZED BOGIEM !
„Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon” (Mt 4,9). Zbawiciel zdecydowanie odrzucił tę propozycję, odwołując się do Słowa Bożego z Księgi Powtórzonego Prawa: „Napisane jest: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. W odpowiedzi tej wyraźnie wybrzmiewa pierwsze przykazanie Dekalogu:

„Nie będziesz … Więcej
Biblioteka ′58

św. Atanazy w 1 Liście do Serapiona:

„Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem”.
Zbigniew Łabędzki Do Braci Polaków

Oficjalna strona internetowa Episkopatu Polski "OPOKA" opłacana m.in. przez fundusze z Unii Europejskiej, a więc fundusze wroga!, powiela BEZKRYTYCZNIE wszystkie kłamstwa naszych wrogów, nie dopuszczając nawet drobnej części głosów krytycznych. Wiadomości zamieszczane na stronach OPOKI czerpane są w ogromnej większości z najgorszych antypolskich i niepolskich … Więcej
Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu !
Zwodzenie powszechne

„O mój ty ludu wymłócony
i wytłuczony na klepisku!” (Iz 21, 10).


„Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując,
błąkają się po kraju” (Jer 14, 18).

Judaizacja, protestantyzacja, nurty ludyczne i indyferentyzm postępują. I tylko pasterzy zwiedzionych i owiec błąkających się szkoda.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com… Więcej
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).

Jako że jednym z tragicznych skutków zamętu powszechnego jest odpadnięcie wielu dusz od wiary i praktyki sakramentów, należy klarownie wyartykułować, co następuje:
Nie wystarczy zdiagnozować i odrzucić wszystkie błędy, które od ponad pięćdziesięciu lat wciskają się do Kościoła. Należy ponadto – i … Więcej
23 kwietnia 1933 roku Kolbe:

"Nie istnieje większy wróg Niepokalanej i Jej Milicji od dzisiejszego ekumenizmu.

Każdy Rycerz nie tylko powinien go zwalczać, ale także neutralizować go poprzez działania całkowicie przeciwne mu – tak by zniszczyć go w końcu".
Kardynał Müller: osobiste osądy decydują, czy małżeństwo jest ważne, czy nie
KATOLIKI, TERAZ MACIE SUPER PASTERZY :) NORMALNIE CHŁOPY JAK Z SEX SZOPU !

BIERZESZ KOBITĘ, PRÓBUJESZ NA WSZYSTKIE SPOSOBY, PO 5 MIESIĄCACH, STWIERDZASZ, ŻE NIE MA MOCY SPECJALNYCH, KTÓRE MYŚLAŁEŚ, ŻE MA.. i SIJA :)

BRAWO WY ! PASTERZE..

A TERAZ POWAŻNIE.. SŁUGI DIABŁA, PAN BÓG WSZECHMOGĄCY W …
Więcej
KAŻDY KAPŁAN Z DUCHA BOŻEGO, BĘDZIE NIEBAWEM PRZEŚLADOWANY, GDYŻ i sZATAN wie, że nie sposób dwom panom służyć..

dni judaizmu
dni islamu
...
dni satanizmu..
* Nadchodzi Gniew Boży ! * ...i przyjdą ,,siepacze"
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”

(Mt 22, 37-38)

W ostatnich kilkudziesięciu latach tendencje antropocentryczne w wielu środowiskach kościelnych zdeformowały i zateizowały życie ludzi należących do Kościoła. Można odnieść wrażenie jakob…
Więcej
Bezpieczeństwo narodowe nie jest najważniejsze. Przyjmujmy uchodźców ! bp Gądecki

W europejskiej Christianitas biskup był widziany jako nosiciel prawdy i dobra z natury. Ale „jak są fałszywi aniołowie i fałszywi prorocy, tak są i fałszywi biskupi”

(św. Augustyn).
Kolonizacja kulturowa – droga do zniewolenia .
żyjemy w matriksie

jedna wielka manipulacja diabelska

kłamstwo to prawda

zło to dobro

a tylko jeden jest PAN

ON JEST DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM
JEZUS CHRYSTUS KRÓL

ZAPAMIĘTAJCIE TO FAŁSZYWE BISKUPY, OD DNI JUDAIZMU, ISLAMIZMU I SATANIZMU
Ateizm w prawodawstwie, indyferencja w sprawach religijnych i szkodliwe doktryny krążące pod nazwą liberalnego katolicyzmu to prawdziwe przyczyny zniszczenia państw; stały się one ruiną Francji.

Wierzcie mi, zło, które demaskuję, jest straszniejsze niż Rewolucja, straszniejsze nawet niż Komuna. Zawsze potępiałem liberalny katolicyzm i potępię go znowu ponad czterdzieści razy, jeżeli będzie to …
Więcej
Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu !
Nachalność wciskającego się bezbożnictwa wymaga
zdecydowanego oporu i odporu ze strony rzymskich katolików!


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Biada tym, co znają Ewangelię i Ją wykrzywiają !
„To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach” (Ez 2, 4).

Nachalnie domagają się prawa do grzechu. Zuchwałość prostacka!
Głupio i bezbożnie postępuje katolik dający potulnie posłuch postulatom bezbożnym.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Uzasadnienie prawne Mszy Trydenckiej.
posoborowe posoborowce nie mają szacunku do Boga, ani do bliźniego..zady na tronach sadzają zajmują centralne miejsca w Kościołach, a kościołów, coraz mniej teraz MASOŃSKIE ŚWIĄTYNIE, z MASOŃSKĄ SYMBOLIKĄ..

Sanktuarium JP II w Krakowie z elementami demonicznymi.

,,A NAJGORSI SĄ KATOLICY BOJAŹLIWI,, ks. SKARGA
Dramatyczne kazanie ojca Pelanowskiego o biskupach !
Apel do biskupów ws. Dni Judaizmu

1. Dlaczego polscy biskupi głoszą herezje twierdząc, że katolicy i współcześni żydzi czczą tego samego Boga, skoro katolickim Bogiem jest Trójca Przenajświętsza, którą większość żydów świadomie odrzuca?
Biskupi nie służą już narodowi - tylko sekcie satanistycznej New Age .
Dawny katechizm uczył, że księża stanowią Kościół nauczający, ludzie świeccy to Kościół słuchający.

W dzisiejszych czasach w pewnych sytuacjach sprawy się odwróciły. To ludzie świeccy muszą wyjaśniać księżom, na czym polega ich błąd. To jest zadanie dla każdego tu z obecnych. Od czegoś trzeba zacząć. Księża mają władzę ducho…
Więcej
Dramatyczne kazanie ojca Pelanowskiego o biskupach !

„Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych: trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku” (Tt 1, 10-11).

„Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań” (2 Tm 2, 23).

„Strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych …
Więcej
Soli Deo gloria lubi to. 
Kapłani wierni, którzy nie poddali się modernistycznej rewolucji. Nieliczni. Garstka. chiesaepostconcilio.blogspot.ro/…/resistenza-di-p… (1914-1975), kapłan katolicki, zakonnik, dominikanin, teolog, tomista.
W swoich pismach diagnozował kompetentnie i odważnie liczne błędy szerzone w „kościele posoborowym”, wzywał do miłości Kościoła Katolickiego i dochowania wierności wierze katolickiej. … Więcej
Soli Deo gloria lubi to. 
Ks. Roman Adam Kneblewski

Miłość żąda ofiary... [Tuba Cordis 17 IX A.D. 2017]

08:23

Wierność to zobowiązanie nawet do śmierci. Opowieść o ks. Wacławie Kneblewskim, męczenniku drugiej wojny światowej.
Soli Deo gloria lubi to. 
Rozpierzchniętym owcom serwuje się dzisiaj oficjalnie rzeczy niesłychane w skali dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła Katolickiego:
– apologię herezji,
– apologię grzechu.
Jak to dawniej niektórzy ludzie mówili: „Świat nie widział!”.

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
YouTube
Soli Deo gloria lubi to. 
Włosi przemieniają Katedry w pizzerie
„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe,
które Pan Bóg stworzył” (Rdz 3, 1).

Diabeł nie zawsze pokazuje rogi. Diabeł potrafi być dość uprzejmy.


Nawet uzdrowi chorego i inne humanitarne usługi świadczy człowiekowi potrzebującemu.


Potrafi także prowadzić dialog, w którym perswazja zwodzenia zakamuflowana jest formą uprzejmą.

Była …
Więcej
„nowe chrześcijaństwo”,

zlaicyzowane,

pozbawione dogmatów,

sprowadzone tylko do etyki, a więc do braterskiej powszechnej miłości,

miało stać się fundamentem szczęśliwego społeczeństwa jutra.

Dziś ten typ ekumenizmu, wyjątkowo silny, powszechny, pełen energii i inicjatywy, przenika do wewnątrz prawie wszystkich religii.

Ma on też, niestety, wielu zwolenników wewnątrz Kościoła katolickiego…
Więcej
Potężną obroną [przeciwko heretykom] jest wiara pełna, jest wiara prawdziwa; niczego dodać, niczego odjąć od niej nikt nie może; wiara bowiem, jeśli nie jest jedyną, nie istnieje w ogóle.

(Św. Leon Wielki, Papież, Mowa 24. Na Narodzenie Pańskie 4, 6).
Apostoł poleca: nie przyjmować nauczycieli fałszu

„Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód,
a nie trwa w nauce Chrystusa,
ten nie ma Boga.

Kto trwa w nauce Chrystusa,
ten ma i Ojca, i Syna.


Jeśli ktoś przychodzi do was
i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu

i nie pozdrawiajcie go,
albowiem kto go pozdrawia,
staje się współuczestnikiem jego złych czynów”
(2 J 1, 9-11).

– – –
treści …
Więcej
„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie” (Joz 24, 15)

„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie” (Joz 24, 15).

Jak długo można się kłaniać Panu Bogu i Baalowi?

sacerdoshyacinthus.com/…/biblioteka-%e2%… – prawda – jest od Pana Boga.

Modernizm – fałsz – jest od diabła.

Jak długo można się kłaniać na obie strony?

Oni tacy strasznie rozumni, bo akceptują przecież także nowy porządek …
Więcej