borgan
76

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga?

43. Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga? Z wiary w Boga, Jedynego, płyną bardzo ważne konsekwencje dla naszego życia: poznawać wielkość i majestat Boga; żyć w dziękczynieniu; zawsze Mu …