csk.news
31.9K

Démon Pachamama oslavovaný v Limskej katedrále

„Matka Zem, Pachamama, prišli sme vám spievať“, bola démonická hymna, ktorá sa spievala počas vstupného sprievodu eucharistie dňa 1. septembra v katedrále Peruánskeho hlavného mesta Lima. Akcii preds…
Kallistratos
Dobře víš Barbarine, že csk.news uvádí jen dílčí a účelové informace a nikdy by tě, a za jiných okolností, nenapadlo psát takové hlouposti. Jako zlenivělí Evropané vzešlí z postkomunistického bloku máme občas ustrašenecké komplexy a takové nesvobodné "přidzisráš...í". Katolická církev v klidném tempu žije dál bez ohledu na škarohlídy a zpochybňovače. Vždy bude mít i své Jidáše i své svaté... Tak …More
Dobře víš Barbarine, že csk.news uvádí jen dílčí a účelové informace a nikdy by tě, a za jiných okolností, nenapadlo psát takové hlouposti. Jako zlenivělí Evropané vzešlí z postkomunistického bloku máme občas ustrašenecké komplexy a takové nesvobodné "přidzisráš...í". Katolická církev v klidném tempu žije dál bez ohledu na škarohlídy a zpochybňovače. Vždy bude mít i své Jidáše i své svaté... Tak to prostě je.
Joske
Předmětem kritiky není přijetí amazonských indiánů ve Vatikánu, ale aktivní účast nejvyšších představitelů církve na pohanských rituálech. Kritizováno je uznání služby démonům jako rovnocenné katolické mši svaté. Kritizována je oficiální integrace pohanské modloslužby do katolické liturgie. Kräutler: Pachamama sa môže integrovať do „katolíckej liturgie“

Je nutno dodat, že kritika je navýsost …More
Předmětem kritiky není přijetí amazonských indiánů ve Vatikánu, ale aktivní účast nejvyšších představitelů církve na pohanských rituálech. Kritizováno je uznání služby démonům jako rovnocenné katolické mši svaté. Kritizována je oficiální integrace pohanské modloslužby do katolické liturgie. Kräutler: Pachamama sa môže integrovať do „katolíckej liturgie“

Je nutno dodat, že kritika je navýsost oprávněná.
Joske
V křesťanské katedrále se zpěvem uctívá pohanský démon. Je to svědectví o tom, že zodpovědný kněz nevěří v křesťanského Boha. Tento kněz následuje falešného papeže Františka, který stojí v řadě falešných papežů, otvírajících dveře, aby mohl vejít Satan se svými padlými anděly. Das Arbeitsdokument der Amazonas-Synode hört auf Geister vom Amazonas
Vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, prav…More
V křesťanské katedrále se zpěvem uctívá pohanský démon. Je to svědectví o tom, že zodpovědný kněz nevěří v křesťanského Boha. Tento kněz následuje falešného papeže Františka, který stojí v řadě falešných papežů, otvírajících dveře, aby mohl vejít Satan se svými padlými anděly. Das Arbeitsdokument der Amazonas-Synode hört auf Geister vom Amazonas
Vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, praví Pán!
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'."
Pro všechny z vás, kteří se chcete vyjít z jejich společnosti a oddělit se. Nepřehlédněte, co nám říká Bůh skrze svatého apoštola Pavla. "Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." Říká: "Potom vás přijmu"! Tedy až vyjdete z jejich společenství a oddělíte se! Bůh nebude vaším Otcem, pokud zůstanete v jednotě s čaroději a jejich démony.