Objavljen je tekst katakombe: zagrijana "teologija oslobađanja"

IlSismografo.blogspot.com objavio je tekst katakombe kojeg je potpisala (video ispod) većina delegata Amazonske sinode. Sadrži 15 točaka i pokazuje da stariji teolozi oslobođenja, nakon što su velik…