Sarah đích thân cho Benedict xem bìa sách, Gänswein Phiên bản tiếng Ý được phê duyệt

Đức Hồng Y Sarah đã gửi Benedict XIV vào ngày 19 tháng 11 toàn văn cuốn sách chung về cuộc sống độc thân của họ. Vào ngày 3 tháng 1, Sarah đã đích thân đến thăm Benedict và cho ông xem bìa của cuốn …