vi.news
26

Hồng y Giáo triều thả dân nhập cư hàng loạt vào nước khác: "Chúng tôi có tiền"

Nhân danh Francis, Hồng y Giáo triều Konrad Krajewski, đã đưa 33 người nhập cư Hồi giáo từ Lesbos, Hy Lạp, đến Rome vào ngày 4 tháng 12. Mười người nữa sẽ đến vào tuần tới. Những người nhập cư sẽ …