Nawrócenie Ratisbonne’a

I znowu w pociągu – dnia 6 IV 1924 [1] - bo doprawdy w ten prawie tylko sposób można się łatwo spotkać z ludźmi o najrozmaitszych poglądach. Więc w pociągu właśnie opowiadałem, jak się nawrócił …
wacula25@wp.pl
Jak Żyd nawrócił się na wiarę w Chrystusa – świadectwo i

Stał się nowym człowiekiem
Patrząc na witraż przedstawiający ewangeliczną scenę uciszenia burzy przez Jezusa, Charlie odczuł wielkie pragnienie, aby uwierzyć z taką samą pewnością i mocą jak ci, którzy tu przychodzą, modlą się i wierzą, że Chrystus rzeczywiście istnieje, że umarł i zmartwychwstał, a Jego słowa zapisane w Ewangelii są …
More
Jak Żyd nawrócił się na wiarę w Chrystusa – świadectwo i

Stał się nowym człowiekiem
Patrząc na witraż przedstawiający ewangeliczną scenę uciszenia burzy przez Jezusa, Charlie odczuł wielkie pragnienie, aby uwierzyć z taką samą pewnością i mocą jak ci, którzy tu przychodzą, modlą się i wierzą, że Chrystus rzeczywiście istnieje, że umarł i zmartwychwstał, a Jego słowa zapisane w Ewangelii są prawdziwe.

Przyszła mu wtedy myśl, że gdyby to wszystko było prawdą, wtedy ludzkie życie, cierpienie i śmierć miałyby sens, a prawda o Chrystusie byłaby źródłem niezniszczalnego szczęścia.

To jednak wydawało mu się zbyt cudowne i nierealne, żeby było prawdą. Charlie uznał, że ma do czynienia z ułudą, oszustwem i kłamstwem. Gdy tak rozmyślał, nagle usłyszał bardzo wyraźnie słowa, które wprawiły go w osłupienie:

„Oczywiście, że to jest prawda. Chrystus jest Bogiem, który zstąpił na ziemię i stał się prawdziwym człowiekiem. Słowa Ewangelii są prawdą”.

Pod wpływem tych słów Charlie padł na kolana i zaczął żarliwie się modlić i dziękować. Spływała na niego łaska miłosiernej miłości Boga, która leczyła jego poranione wnętrze.

Było to mistyczne doświadczenie obecności Boga, pewności Jego istnienia, czułej opieki oraz nieskończonego miłosierdzia.

Od tego momentu, jak sam napisał, historia jego życia nabrała nowej duchowej jakości, którą trudno opisać ludzkimi słowami, ponieważ dotyczy ona poznania miłości Chrystusa przewyższającej wszelką wiedzę (por. Ef 3,19).

To mistyczne doświadczenie przemieniło cały dotychczasowy system wartości mężczyzny. Charlie klęczał i dziękował za to, że sam Pan przybył mu na ratunek i osobiście powiedział mu, że Chrystus jest Bogiem.

Podczas tej modlitwy Bóg dokonał głębokiej przemiany w jego życiu duchowym i intelektualnym. Charlie stał się nowym człowiekiem. To było powtórne, duchowe narodzenie, o którym mówi Chrystus:
„Trzeba wam się powtórnie narodzić” (J 3,7),
a św. Paweł pisze:
„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).

Charlie przeżywał nieopisaną duchową radość i wdzięczność za ten niczym nie zasłużony dar nawrócenia. Od tego dnia osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa stała się dla niego wszystkim, największym Skarbem, za który był gotów oddać życie. Po upływie wielu lat Charlie tak pisał:

„Słowa »Jezus Chrystus« wydzielały nieopisany aromat, słodycz, której nic nie może się równać. Dźwięk tych słów po dziś dzień napełnia mnie dziwną, niewyrażalną radością, która, czuję, nie pochodzi z tego świata.

Od chwili mojego chrztu i Pierwszej Komunii Świętej posiadłem szczęście, którego nie oddałbym za nic w świecie. Dało mi ono pokój duszy i czystość oglądu, jakiej nie uważałem za możliwą w tym życiu, »pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł« (Flp 4,7)”.

Chrzest św.
Charlie z wielką gorliwością przez sześć miesięcy przygotowywał się do przyjęcia sakramentu chrztu św. Ochrzcił się 18 marca 1933 roku w kościele jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Nowym Jorku.

Wspominając to wielkie wydarzenie, Charlie podkreślił, jak wielkim darem i łaską jest chrzest św. Pisał, że przez ten sakrament człowiek

„staje się członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół katolicki. Bez Życia, jakim jest Chrystus, nie ma życia wiecznego. Zostaliśmy stworzeni, aby osiągnąć niebo”.

Po nawróceniu najważniejszym celem życia dla Charliego stała się codzienna, wielogodzinna modlitwa kontemplacyjna, której ukoronowaniem była Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzielił się z innymi radością wiary oraz wypełniał wolę Boga.

Pisał:
„Stałem się katolikiem, aby iść najprostszą drogą do nieba, być szczęśliwym nie przez marne kilka lat, lecz przez całą wieczność. Aby pewnego dnia uczestniczyć w radości aniołów i świętych w świecie przyszłym. Łaska nawrócenia prowadzi do szczęścia, jakiego tu i teraz nie możemy sobie wyobrazić”.

Po swoim nawróceniu Charlie zamieszkał, jako człowiek świecki, we wspólnocie zakonnej księży jezuitów w Nowym Jorku. Właśnie tam spędził większość swojego długiego życia. Zmarł w wieku 99 lat, w 1998 roku.

Był człowiekiem głębokiej modlitwy, kontemplacji i umartwienia. Spisywał swoje natchnienia, medytacje i przemyślenia.
Kościół katolicki daje nam samego Boga

Charlie uważał, że bycie katolikiem jest szczególną łaską Boga. Jezus Chrystus uzdalnia wszystkich, którzy poprzez chrzest stali się członkami Jego Mistycznego Ciała, aby mieli w sobie Jego życie i miłość.

Pan Jezus nieustannie udziela nam swojego życia i miłości w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii.
Quas Primas
"Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli."

PROLOG:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu …More
"Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli."

PROLOG:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczy.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
Quas Primas
No przecież Ratisbonne był Żydem, więc trzeba to koniecznie zaznaczyć, a że żydostwo jest tym zbulwersowane, to nie moja wina. Ich rodak postąpił tak, jak i oni powinni postąpić, ale oni wciąż trwają w swojej zatwardziałości i ku swojej zgubie, ani myślą o nawróceniu.
-----------------------------
adan2 21 minuty temu

Quas Primas 3 godziny temu
ALBUM _ NAWRÓCENIE ŻYDA RATISBONNE'A
More
No przecież Ratisbonne był Żydem, więc trzeba to koniecznie zaznaczyć, a że żydostwo jest tym zbulwersowane, to nie moja wina. Ich rodak postąpił tak, jak i oni powinni postąpić, ale oni wciąż trwają w swojej zatwardziałości i ku swojej zgubie, ani myślą o nawróceniu.
-----------------------------
adan2 21 minuty temu

Quas Primas 3 godziny temu
ALBUM _ NAWRÓCENIE ŻYDA RATISBONNE'A
=================
myślę że ten tytuł jest bardziej adekwatny ,żeby nie powiedzieć ,gorszący co niektórych
adan2
Quas Primas 3 godziny temu
ALBUM _ NAWRÓCENIE ŻYDA RATISBONNE'A

=================
myślę że ten tytuł jest bardziej adekwatny ,żeby nie powiedzieć ,gorszący co niektórych
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
Lech42 likes this.
Quas Primas
adan2 and one more user like this.
adan2 likes this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
Anieobecny
Dzięki za tą piękną historię...
Obyśmy wszyscy zarażali się nawróceniem
I by nikt szczepionki na to nie znalazł
Karmmy się takimi świadectwami, i innych...
olek19801
olek19801 likes this.
Anty_modernista
adan2 Srebrniki przemawiają bardziej niż prawda
adan2 likes this.
adan2
naczelny rabin na gloryjce niech se poczyta a potem zrobi to samo ,jak widać można ,jednak obawiam się że ten przypadek jest nie do uratowania
Anty_modernista
@Pascendis Dominicis Gregis Rzecz jasna, że grzech pierworodny zmazuje jedynie Sakrament Chrztu Kościoła Katolickiego, a nie żadne tam obrzezanie. Wykładnia jest prosta i pewna: "Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony ; a kto nie uwierzy, będzie potępiony." Mk 16:16 Wiara Katolicka, gdyż tylko Kościół Katolicki ją przekazuje i taka też jest wykładnia Kościoła Katolickiego od której …More
@Pascendis Dominicis Gregis Rzecz jasna, że grzech pierworodny zmazuje jedynie Sakrament Chrztu Kościoła Katolickiego, a nie żadne tam obrzezanie. Wykładnia jest prosta i pewna: "Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony ; a kto nie uwierzy, będzie potępiony." Mk 16:16 Wiara Katolicka, gdyż tylko Kościół Katolicki ją przekazuje i taka też jest wykładnia Kościoła Katolickiego od której odstąpiło posoborowie. Nie ma żadnej innej drogi do zbawienia: "Jam jest droga, i prawda, i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." Jan 14:6
@Anty_modernista To wymysł masonów i modernistów. Daleko nie trzeba szukać, gdzie święci jasno mówią, że Żydzi nie wejdą do nieba.
Anty_modernista
Wedle nowej posoborowej eklezjologii takież nawrócenie to przecie grzech antysemityzmu. Wszak od SWII żydzi do zbawienia mają swoją drogę bez Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.
@VRS Dzięki, że wstawiłeś te artykuły
PiotrM
VRS, Memorare
Anty_modernista likes this.
PiotrM
Od wieków nie słyszano by ktoś do Ciebie się uciekał pomocy nie uzyskał.
Lech42 and one more user like this.
Lech42 likes this.
Anty_modernista likes this.
PiotrM likes this.