Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
06:53

Michał Lorenc "Całopalenie2"

Michał Lorenc.Muzyka pochodzi z filmu dokumentalnego o Janie Pawle II