Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Osobná audiencia členov Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi u Jeho Svätosti pápeža…

Príhovor Svätého Otca Františka: Excelencia, Výsosti, dámy a páni, drahí bratia a sestry, veľmi srdečne Vás pozdravujem a prostredníctvom Vás všetkých členov Modlitebnej ligy cisára Karola za mier …