vi.news
69

Francis Phá hủy Familia Christi: Tất cả mọi người trừ các linh mục phải rời khỏi Hội

Giám mục phụ tá Daniele Libanori, 66 tuổi - ủy viên được bổ nhiệm bởi Francis, của hội huynh đệ Công giáo Ý xuất sắc "Familia Christi" - đã công bố phán quyết của mình lên hội trong một sắc lệnh …