Vo štvrtok slávime slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi

Vo štvrtok je v Katolíckej cirkvi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy ako Božie telo. V tento deň sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi …
Varovanie
Jan Bosco
Diabol vie o Eucharistii oveľa viac než bežní katolíci, preto sa pred ňou trasie a uteká

Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno,