vi.news
27

Giám mục Schneider: Francis sẽ gây ra "Nhật thực tâm linh" trong Nhà thờ

Các giáo sĩ ở Amazon đã quảng bá "niềm yêu thích thiên nhiên" thay cho Kinh Phúc Âm trong nhiều thập kỷ, Giám mục Athanasius Schneider đã viết trên kath.net (17 tháng 7). Schneider đã sống nhiều …