Language
6 3 295
Stylita

Boží slovo na den 2.10. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat …
snakee
na co si zde hraješ, charoško?
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre a jeho prorocke slovo!

Jsme s papežem věrně spojeni, když předává úplnou apoštolskou tradici a učení všech svých předchůdců. Právě tak to odpovídá definici Petrova nástupce: tento poklad víry zachovávat. Pius IX. učí ve své encyklice Pastor aeternus 1 : „Duch svatý totiž nebyl dán Petrovu nástupci proto, aby mu dovolil podle jeho názorů hlásat nějaké nové učení, nýbrž … More
dáždik
www.lumendelumine.cz/index.php
Modlitební tažení kardinála Burkeho
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit
Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala More
Zedad
Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/1-nedele-advent…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, … More