Deň otcov

Mala oblečené svoje najkrajšie šaty výrazne oranžovej farby, vlasy zviazané červeno – zlatou stuhou. Bola pripravená ísť do školy. Práve bol deň otcov a všetky deti mali prísť v sprievode svojho ocka…More
Mala oblečené svoje najkrajšie šaty výrazne oranžovej farby, vlasy zviazané červeno – zlatou stuhou. Bola pripravená ísť do školy.
Práve bol deň otcov a všetky deti mali prísť v sprievode svojho ocka. Ona jediná však príde s mamičkou.
Mam ju odhovárala od toho, aby tam šla, lebo spolužiaci by to nepochopili. Ale ona chcela všetkým povedať niečo o svojom ockovi, i keď to bolo trochu iné ako v prípade ostatných detí.
V škole bol dav oteckov, ktorí sa trochu rozpačito zdravili, a netrpezlivých detí, ktoré ich držali za ruku. Učiteľka ich volala jedného po druhom a každý predstavil svojho otecka.
Nakoniec učiteľka zavolal dievčatko v oranžových šatách. Všetci sa naň pozerali a hľadali v jeho blízkosti nejakého muža.
„Kde je jej otecko?“ spýtalo sa jedno dieťa. „Podľa mňa žiadneho nemá!“ zakričalo druhé. Zozadu nejaký hlas zamrmlal: „To bude ďalší z tých príliš zaneprázdnených otcov, ktorí nemajú čas.“
Dievčatko sa usmialo a všetkých pozdravilo. Keď mu učiteľka odovzdala slovo, pokojne si …More
Slúžili omšu v Notre Dame, aby si všetci uvedomili, že katedrála patrí Bohu
alianciazanedelu.sk/archiv/3942
Prenasledovaní aj v Európe: Švédsko sa pripája k Anglicku v zamietaní azylu pre prenasledovaných kresťanov
alianciazanedelu.sk/archiv/3944
Bratia a sestry and one more user like this.
Bratia a sestry likes this.
J. Ch. Korec: Obranou Cirkvi v dejinách Slovenska som vedome bránil Slovensko samotné… Možno očakávať, že bojový ateizmus bude znevažovať všetko kresťanské i slovenské u nás až do znetvorenia