Peter(skala)
362

Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema slider

Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol …