Oltárové podnosy: Nová móda pre nový reštauračný obrad

V Cirkvi Nového Obradu je nový trend používania podnosov na oltári, píše PrayTellBlog.com. Podnosy boli použité pri posvätení Katedrály Krista/Krištáľu v Orange v Kalifornii 17. júla. Westminsterský…
Kto tebe uverí to mlžení ,Kalisrátosi?
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Barbarin likes this.