Language
24
fil.news

Pamamaraan sa Pagboto sa Sinodo Mas Minanipula sa Nakaraan

"Higit pa sa ilang delegado" ang nagreklamo tungkol sa pagiging malabo ng kasalukuyang patakaran sa Sinodo at mga pamamaraan, sinabi ni Arsobispo Charles Chaput ng Philadelphia sa TheTablet.co.uk (…