Rádio Mária vyzýva na modlitbu sv. ruženca za zastavenie nákazy koronavírusom. Prosme zvlášť Sedemb…

Rádio Mária vyzýva na modlitbu sv. ruženca za zastavenie nákazy koronavírusom. Prosme zvlášť Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska o mocný príhovor a ochranu pre Slovenský národ. Ruženec za …More
Rádio Mária vyzýva na modlitbu sv. ruženca za zastavenie nákazy koronavírusom. Prosme zvlášť Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska o mocný príhovor a ochranu pre Slovenský národ.
Ruženec za zastavenie nákazy koronavírusom.
Milí priatelia a poslucháči,
v týchto ťažkých časoch sme sa rozhodli zasvätiť každý deň jeden ruženec za zastavenie nákazy koronavírusom.
Pridajte sa k nám každý pracovný deň o 13:30 h v živom vysielaní Rádia Mária.
V y t v o r m e s i l n ú m o d l i t e b n ú r e ť a z ,
pozvite aj svojich blízkych a známych.
Panna Mária, Matka vteleného Slova, oroduj za nás.
info.slo@radiomaria.org <info.slo@radiomaria.org> 10. marca 2020, 16:13 Tím Rádia Mária Kresťania sa konečne medzinárodne zmobilizovali a všade po svete si posielajú správu, že v stredu 11. 3. o 20:00 sa všetci, ktorí chceme, zjednotíme v modlitbe slávnostného ruženca a korunky k Božiemu milosrdenstvu za zastavenie koronavírusu a tiež za ochranu našich rodín v širšom slova zmysle. Modlitba je spojená…More