Piszmy do MEN

Na naszych oczach toczy się walka o dusze polskich dzieci. Nie może w niej zabraknąć głosu każdego z nas. Domagajmy się od rządzących wprowadzenia jednoznacznego zakazu homopropagandy w szkole …
@mirko40 Z tym wyborem katolików to była ,,wielka ściema,, Szkoda, że w tym wzięli udział również radaktorzy RM.