Nové poznatky o svätých košických mučenkoch - rozhovor s P. Milanom Hudačekom SJ

V tomto roku si pripomíname 400-ročnicu mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Pri tejto príležitosti sme sa obrátili na vedúceho …