Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
teologiapolityczna.pl
cedcde
1

6 lutego. O. Jacek Salij OP komentuje Ewangelię

1. czytanie (1 Krl 2, 1-4. 10-12) Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: „Ja wyruszam w drogę przezn…
Anieobecny
...Oni mają głosić, resztę niech zostawią Panu Bogu. Ich głoszenie straciłoby wszelki sens, stałoby się dziełem pychy i niegodziwości, gdyby w celu zyskania sobie słuchaczy i zwolenników zaczęli Ewangelię przeinaczać...