Mimoriadna výzva k modlitbe sedembolestného ruženca na zastavenie zabíjania nenarodených detí na …

Priatelia, duchovní otcovia a veriaci, od dnes do 12. júna sa o 21.00 hodine budeme spájať v modlitbe sedembolestného ruženca za poslancov NR SR, ktorí rokujú o potratovom zákone. Vás duchovní otcovi…More
Priatelia, duchovní otcovia a veriaci, od dnes do 12. júna sa o 21.00 hodine budeme spájať v modlitbe sedembolestného ruženca za poslancov NR SR, ktorí rokujú o potratovom zákone.
Vás duchovní otcovia prosíme o pozvanie veriacich k modlitbe posvätného ruženca v tomto čase.
Vyzývame veriacich na Slovensku a všetkých ľudí dobrej vôle na zjednotenie sa v modlitbe Sedembolestného sv. Ruženca, do ktorej sa už zapojili viaceré organizácie z Bratislavy, Trnavy, Žiliny, Michaloviec a Humenného.
Dôležité je aj vaše osobné svedectvo ale aj priama účast a podpora pre Vdp. Mariana Kuffu na tichej demonštrácii „Nemý výkrik“ pred NR SR dňa 12. 6. 2018 o 12:45 hod, kedy sa bude znovu rokovať v NR SR o „potratovom zákone“. Pred NR SR by sa malo prísť modliť pokiaľ možno čo najviac občanov Slovenska. Čas upresníme.
Je dôležité, aby sa modlilo pokiaľ možno celé Slovensko. Prosme Boha o odpustenie a toľko potrebnú milosť pre Slovenský národ. Postavme sa s pomocou Božou a Sedembolestnej Panny Márie, …More
One more comment from Anton Čulen
dáždik likes this.
amarillo
extraordinary call to the prayer of the Rosary to stop the killing of unborn children on ... Friends, spiritual fathers and believers, from 12 of june at 9pm we will be joined in the prayer of the rosary as MPs of the Slovak Republic who are talking about the abortion law. we ask the believers to invite believers to pray for the sacred rosary at this time. We call the faithful in Slovakia and …More
extraordinary call to the prayer of the Rosary to stop the killing of unborn children on ... Friends, spiritual fathers and believers, from 12 of june at 9pm we will be joined in the prayer of the rosary as MPs of the Slovak Republic who are talking about the abortion law. we ask the believers to invite believers to pray for the sacred rosary at this time. We call the faithful in Slovakia and all people of good will to unite in the prayer of the St. Rosary
Anton Čulen likes this.
amarillo shares this.
Nadzwyczajne wezwanie do Bolesnej modlitwy różańcowej, aby powstrzymać zabijanie nienarodzonych dzieci na ... Przyjaciele, ojców duchowych i wiernych, od dziś do 12 czerwca o godzinie 21.00 godzinę łączymy się w modlitwie Różańcowej Bolesnej dla członków Parlamentu, który negocjuje ojców duchowych aborcji zákone.Vás z proszę zapraszając wiernych do modlitwy Różańca świętego w tym čase.Vyzývame …More
Nadzwyczajne wezwanie do Bolesnej modlitwy różańcowej, aby powstrzymać zabijanie nienarodzonych dzieci na ... Przyjaciele, ojców duchowych i wiernych, od dziś do 12 czerwca o godzinie 21.00 godzinę łączymy się w modlitwie Różańcowej Bolesnej dla członków Parlamentu, który negocjuje ojców duchowych aborcji zákone.Vás z proszę zapraszając wiernych do modlitwy Różańca świętego w tym čase.Vyzývame wierzących w Słowacji i wszystkich ludzi dobrej woli, aby zjednoczyć się w modlitwie Bolesnej St. różaniec
majina1 and one more user like this.
majina1 likes this.
Peter(skala) likes this.