21:03

Stanisław Michalkiewicz stworzył projekt ustawy, która uchroni Polskę od skutków 447 just!

Opublikowany 18 kwi 2019 www.youtube.com/watch Stanisław Michalkiewicz przedstawia projekt ustawy, która zablokuje rządowi możliwości prowadzenia dalszych rokowań z amerykanami w sprawie zwrotu …More
Opublikowany 18 kwi 2019
www.youtube.com/watch

Stanisław Michalkiewicz przedstawia projekt ustawy, która zablokuje rządowi możliwości prowadzenia dalszych rokowań z amerykanami w sprawie zwrotu mienia Żydom i uchroni Polskę od skutków ustawy 447. Jest szansa, że projekt ustawy zostanie wniesiony do Sejmu. Jeśli tak się stanie, będzie to znakomity test dla posłów przed wyborami parlamentarnymi.
Wypowiada się także na temat wywiadu z Witoldem Waszczykowskim, który bagatelizuje groźbę, jaki zawisła nad Polską w kontekście ustawy 447
Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat notatki z rozmowy przedstawiciela polskiego MSZ Jacka Chodorowicza z przedstawicielem Departamentu Stanu USA Thomasem Yazdgerdim na temat ustawy 447 JUST, którą ujawnił. 11 maja odbędzie się demonstracja środowisk patriotycznych, narodowych i wolnościowych. Tego samego dnia odbędą się demonstrację środowisk polonijnych w USA. Demonstracja musi wspierać polityczny cel - Stanisław Michalkiewicz proponuje, by …More
Trochę szacunkowych liczb do możliwych skutków ustawy 447:
300.000.000.000$ roszczenia zatwierdzone ustawą 447 podpisaną przez Trampa.
37.000.000 ilość Polaków razem z noworodkami:
= 8108$ to przypada suma roszczenia na każdego Polaka razem z noworodkami, a przy kursie 3,8 zł za 1 dolara to:
= 30810 zł na każdego Polaka razem z noworodkami, a średnia krajowa zarobku to 4200 zł brutto, a nowor…More
Trochę szacunkowych liczb do możliwych skutków ustawy 447:
300.000.000.000$ roszczenia zatwierdzone ustawą 447 podpisaną przez Trampa.
37.000.000 ilość Polaków razem z noworodkami:
= 8108$ to przypada suma roszczenia na każdego Polaka razem z noworodkami, a przy kursie 3,8 zł za 1 dolara to:
= 30810 zł na każdego Polaka razem z noworodkami, a średnia krajowa zarobku to 4200 zł brutto, a noworodki i młodzież ucząca się nie zarabia to suma roszczenia, która może być nałożona na zarabiających będzie jeszcze wyższa.
Ta suma do zapłaty nie będzie jawnie podana ale to będzie ściągane podwyżkami cen i podatków, a to się będzie tłumaczyć trudną sytuacją rynku światowego.
m.rekinek likes this.
Nie masz to pożyczysz w bankach żydowskich i przez pana Antoniego Macierewicza prześlesz gotówką do Nowego Jorku,
Obce banki tak łatwo nie pożyczają. Niby polska "Kasa Stawczyka", a naciąga sowich klientów, typowo naliczając do spłaty dwa razy tyle co suma kredytu.
Piękna przedwojenna nazwa, która jest tylko zasłoną do wciągania ludzi w wielkie trudności bytowe.
Roszczeniowcy wiedzą dobrze, że Polacy takich pieniędzy nie mają, bo im nie tyle chodzi o te 300mld$, oni mają pieniądze, ale im chodzi o przejęcie …More
Obce banki tak łatwo nie pożyczają. Niby polska "Kasa Stawczyka", a naciąga sowich klientów, typowo naliczając do spłaty dwa razy tyle co suma kredytu.
Piękna przedwojenna nazwa, która jest tylko zasłoną do wciągania ludzi w wielkie trudności bytowe.
Roszczeniowcy wiedzą dobrze, że Polacy takich pieniędzy nie mają, bo im nie tyle chodzi o te 300mld$, oni mają pieniądze, ale im chodzi o przejęcie pełnej władzy nad Polską.
Jeżeli są takie przepowiednie, że Polska ma być "Narodem wybranym", to Polakom chcą udowodnić, że tak nie będzie.
Dobra strona tych roszczeń jest taka, że obnażyła dusze polityków tych rządzących jak i opozycji, że ich serca są poza granicami Polski, z nielicznymi wyjątkami.
Polaków czeka ciężka próba przetrwania, by nie dać się załamać i godnie wytrwać i być w zgodzie z Przykazaniami zawartymi w Piśmie Świętym.
Zapewne tego oczekuje od Nas Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.
Jeżeli są takie przepowiednie, że Polska ma być "Narodem wybranym",
========================
re
Już mamy dziesiątki wybranych narodów!
Ukraińcy narodem wybranym
Niemcy narodem wybranym
Judejczycy narodem wybranym,
Palestyńczycy =Arabowie narodem wybranym
Rosjanie narodem wybranym
och tak, PolacY narodem wybranym
a nawet Chińczycy wybrani
Sudańczycy narodem wybranym do …More
Jeżeli są takie przepowiednie, że Polska ma być "Narodem wybranym",
========================
re
Już mamy dziesiątki wybranych narodów!
Ukraińcy narodem wybranym
Niemcy narodem wybranym
Judejczycy narodem wybranym,
Palestyńczycy =Arabowie narodem wybranym
Rosjanie narodem wybranym
och tak, PolacY narodem wybranym
a nawet Chińczycy wybrani
Sudańczycy narodem wybranym do całowania ich butów, co już hierarchowie czynią!!
===========
Powiem w skrócie
Czas żniwa się już zaczął, i wszystkie narody są wybrane ale nie wszystkie będą Zbawione!

Dopiero te wielkie Wialnie, przesieją ziarno i plewy ze wszystkich narodów...ale wy jako niewierzący, nie wierzycie że już dnia 9/11 2001 ten Wielki Niszczyciel, opisany w Objawieniu św Jana i wiersz 9/11 podaje jego Wielkie Imię, już zaczął żniwa

Jakoś tak się składa że NASA uwielbia jego imię!

od dn 9/11 2001 już miliard ludzi wpadło do młockarni, straciło żywot!
Potem jeszcze te Wialnie!
To dlaczego od Polaków żąda się sumy niemożliwej do spłacenia ?
Nie żąda się tego od Chińczyków czy Niemców.
Może nie od wszystkich Polaków, może stawia się Polakom w Polsce alternatywę, nie chcesz płacić to wyjedź z Polski. Zapraszam do Kanady.
Tu w Polsce żyję i tu dokonam żywota niezależnie od sytuacji.
A co lepszego jest w Kanadzie od Polski ?
fartuszniak likes this.
To może uratować Polskę przed "wrogim przejęciem". Projekt ustawy w sprawie żydowskich roszczeń autorstwa Stanisława Michalkiewicza
Stanisław Michalkiewicz nczas.com/…/to-moze-uratowa…

W związku z sytuacją zmierzającą do realizacji żydowskich roszczeń i w konsekwencji – do żydowskiej okupacji Polski – co p. Grzegorz Braun nazywa „wrogim przejęciem”, trzeba podjąć zaporową inicjatywę, która …More
To może uratować Polskę przed "wrogim przejęciem". Projekt ustawy w sprawie żydowskich roszczeń autorstwa Stanisława Michalkiewicza
Stanisław Michalkiewicz nczas.com/…/to-moze-uratowa…

W związku z sytuacją zmierzającą do realizacji żydowskich roszczeń i w konsekwencji – do żydowskiej okupacji Polski – co p. Grzegorz Braun nazywa „wrogim przejęciem”, trzeba podjąć zaporową inicjatywę, która skomplikuje żydowskie zabiegi i amerykańskie szantaże, a jednocześnie poprawi sytuację Polski, a nawet – sytuację rządu.
Taką zaporową inicjatywą byłby projekt ustawy, który prezentuję poniżej.

Ustawa o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i własności obywateli polskich przed grabieżą
Art. 1.1. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom, kierowanym pod adresem Polski przez środowiska żydowskie, a odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej.
1.2. Oświadczanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać ogłoszone niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy.
Art. 2. Kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy podejmie próbę zadośćuczynienia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej roszczeniom, o których mowa w Art. 1, albo podejmie próbę obejścia wynikającego z niej zakazu,
podlega karze, jak za kradzież zuchwałą.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie
Jak wynika z notatki z rozmowy przeprowadzonej w dniu 25 października 2018 roku, celem żydowskich środowisk przemysłu holokaustu oraz celem amerykańskich szantaży jest wciągnięcie Polski do rokowań, które zakończyłyby się zadośćuczynieniem żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tzw. „własności bezdziedzicznej”, o której mówi uchwalona w ubiegłym roku przez Kongres USA ustawa JUST.
Zadośćuczynienie tym roszczeniom o nieustalonej wartości doprowadziłoby do przejęcia przez różne środowiska żydowskie na terenie Polski majątku wielkiej wartości, co zapewniłoby im zajęcie dominującej pozycji ekonomicznej, która przełożyłaby się na dominującą pozycję społeczną i polityczną.
Naród polski we własnym kraju zostałby zdegradowany do III kategorii, bo pierwszą stanowiliby okupanci, drugą – kolaboranci, a reszta – trzecią. Jest to zatem największe zagrożenie, jakie zawisło nad państwem i narodem polskim od 1939 roku.
W tej sytuacji konieczne jest podjęcie środków nadzwyczajnych w postaci nakazania rządowi przez Sejm stanowczego oświadczenia, że Polska żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tzw. własności bezdziedzicznej nie zadośćuczyni. Sankcja karna przewidziana w art. 2 ma na celu doprowadzenie do opamiętania wszystkich potencjalnych kolaborantów, a gdyby to nie poskutkowało – pozbawienie ich możliwości działania.
Ustawa ta poprawi też sytuację rządu, który wobec zagranicznych partnerów Polski, a zwłaszcza – sojuszników naszego kraju – będzie miał ręce związane tą ustawą, co uniemożliwi wciąganie go w jakieś negocjacje.
Uchwalenie tej ustawy wymaga pojawienia się w Sejmie większości, która nie w retoryce i nie w deklamacjach, ale w konkretnym działaniu pokaże, że w obliczu ogromnego zagrożenia, jakie zawisło nad naszym państwem i narodem, potrafi zdobyć się na stanowczość i odwagę w jego obronie.
Natomiast parlamentarzyści, którzy swego poparcia odmówią, udowodnią tym samym, że nie zasługują na zaufanie Polaków. Wreszcie odbywające się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych demonstracje przeciwko rozbójniczemu wymuszeniu, udrapowanemu przez polskie władze w pozory legalności w postaci „kompleksowego ustawodawstwa”, powinny mieć konkretny cel polityczny. Tym celem może i powinno być masowe poparcie opinii publicznej dla tej ustawy.
olek19801 and 3 more users like this.
olek19801 likes this.
m.rekinek likes this.
Szukający PRAWDY likes this.
ZBM likes this.
.

Stanisław Michalkiewicz przedstawia projekt ustawy, która zablokuje rządowi możliwości prowadzenia dalszych rokowań z amerykanami w sprawie zwrotu mienia Żydom i uchroni Polskę od skutków ustawy 447.


Jest szansa, że projekt ustawy zostanie wniesiony do Sejmu. Jeśli tak się stanie, będzie to znakomity test dla posłów przed wyborami parlamentarnymi.

Wypowiada się także na temat wywiadu z Wito…More
.

Stanisław Michalkiewicz przedstawia projekt ustawy, która zablokuje rządowi możliwości prowadzenia dalszych rokowań z amerykanami w sprawie zwrotu mienia Żydom i uchroni Polskę od skutków ustawy 447.


Jest szansa, że projekt ustawy zostanie wniesiony do Sejmu. Jeśli tak się stanie, będzie to znakomity test dla posłów przed wyborami parlamentarnymi.

Wypowiada się także na temat wywiadu z Witoldem Waszczykowskim, który bagatelizuje groźbę, jaki zawisła nad Polską w kontekście ustawy 447

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat notatki z rozmowy przedstawiciela polskiego MSZ Jacka Chodorowicza z przedstawicielem Departamentu Stanu USA Thomasem Yazdgerdim na temat ustawy 447 JUST, którą ujawnił.

11 maja odbędzie się demonstracja środowisk patriotycznych, narodowych i wolnościowych.

Tego samego dnia odbędą się demonstrację środowisk polonijnych w USA.

Demonstracja musi wspierać polityczny cel - Stanisław Michalkiewicz proponuje, by było nim zablokowanie rządowi możliwości prowadzenia dalszych rokowań w sprawie zwrotu mienia Żydom.

Wypowiada się także na temat wywiadu z Witoldem Waszczykowskim, który bagatelizuje spotkanie i groźbę, jaki zawisła nad Polską w kontekście ustawy 447
m.rekinek likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! and 2 more users like this.
ultramontes.pl likes this.
marta1012 likes this.