FILM - O SAMOWOLI FIRM TELEKOMUNIKACYJNYCH,

SZKODLIWOŚCI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

i SPRZEDAJNYCH POLSKICH POLITYKACH.


www.youtube.com/watch