Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
64

Argentina, Mỹ Latinh “không thực sự công giáo”

"Tôi rất vui vì người Công giáo đang nhìn thấy sự tà ác đằng sau giáo phái Pachamama của Francis," người đọc gốc Argentina, Marcela, đã viết cho tờ Mundabor.Wordpress.com (ngày 23 tháng 10). Cô giải …