Amazonské kňazstvo „popiera sviatostný charakter katolíckeho kňazstva“

Je logické, že kňaz žije v celibáte, pretože koná „v osobe Krista“, ktorý dodržoval celibát, povedal kardinál Walter Brandmüller (91) pre IlGiornale.it (16. januára). „Len sociologický koncept kňazst…
Joske
Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Lk 14:26