vi.news
16

Hồng Y Müller tuyên bố rằng Francis "không hề dị giáo"

"Điều tồi tệ nhất" xảy ra trong Giáo hội là khi một giáo hoàng bị buộc tội dị giáo, Hồng y Gerhard Müller nói với DieTagespost.de (ngày 15 tháng 5). Müller nhấn mạnh rằng lời buộc tội này đến từ …