teologiapolityczna.pl
cedcde
1

25 listopada. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Dn 1,1-6.8-20) W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w …
wacula25wp.pl likes this.