Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
50

Giám mục Anh giáo chuyển đổi: Rome là hình thức cải cách Anh giáo tốt nhất

Cựu Giám mục Anh giáo, ông Gavin Ashenden, người đã chuyển đạo thành Công giáo, chỉ chấp nhận Anh giáo vì ông coi đó là một "cải cách tiên tri" của Giáo hội Công giáo. Sau đó, ông nhận ra rằng …