vi.news
46

Hồng Y mới của Francis hoạt động như một con mối - bởi Cha Reto Nay

Huy hiệu của tân hồng y Michael Czerny, một nhân viên xã hội và Dòng Tên, rất lộ liễu. Nó cho thấy một chiếc thuyền với bốn người da đen. Đây không phải là chiếc thuyền của Peter, biểu tượng cho …