lv.news
17

Vai Rota Romana prāvests ir masons? - MarysAdvocates.org lūdz izmeklēšanu

Bai Makfarlanes kundze no MarysAdvocates.org uzrakstīja 27. novembra sūdzību uz Apustulisko Signatura, augstāko Baznīcas tiesu, lūdzot izpētīt, vai monsinjors Pio Vito Pinto, 78, ir brīvmūrnieks (…