Boží slovo na den 16.11. A.D. 2019

Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: …
Janka S. and 4 more users like this.
Janka S. likes this.
Anna Dagmar likes this.
Ervin Romano likes this.
Bratia a sestry likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo smrtí. I když kráčelo po zemi,…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo smrtí. I když kráčelo po zemi, dotýkalo se nebe. Celé tvorstvo se ve své podstatě znovu od začátku přetvořilo, a tak sloužilo tvým rozkazům, aby tvoje děti byly uchovány beze škody. Bylo vidět, jak oblak zastínil tábor, jak se vynořuje suchá země tam, kde dříve byla voda, jak se otvírá v Rudém moři volná cesta, jak se na místě dravých proudů zelená pole. Všechen lid tudy přešel chráněn tvou rukou a hleděl na úžasné divy. Neboť jako koně se pásli, jako beránci poskakovali, když chválili tebe, Pane, svého zachránce.
Mdr 18,14-16;19,6-9

Žalm:
Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu, hrejte mu,
vypravujte o všech jeho divech!
Honoste se jeho svatým jménem,
ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

Pobil všechny prvorozené v jejich zemi,
prvotiny veškeré jejich mužné síly.
Potom své vyvedl se stříbrem a zlatem,
nebylo nemocných v jejich kmenech.

Pamatoval na své svaté slovo,
které dal Abrahámovi, svému služebníku.
V radosti vyvedl svůj národ,
s jásotem své vyvolené.
Zl 105

Evangelium:
Lk 18,1-8

Církevní kalendář:
sv. Markéta Skotská (Uherská) (+1093)
Pocházela z anglosaské knížecí rodiny, narodila se v Uhrách a provdala za skotského krále Malcolma. Měla 8 dětí, z nichž dvě byly později prohlášeny za svaté. Na královském dvoře uplatňovala křesťanské zásady a zasloužila se o dobro pro celou zemi. Podle mnicha Teodoricha žila evangelní milosrdnou lásku tak, že "denně posluhovala chudým, navštěvovala špitály, dávala budovat kostely i kláštery, osvobozovala otroky a poskytovala pohostinství cizincům i uprchlíkům." Zemřela ve věku 47 let na edinburgském zámku, milovaná skotským lidem, který v ní oprávněně viděl světici.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá likes this.