vi.news
99

Cuốn sách Ratzinger/Sarah Book kích thích "Sự giận dữ của Địa ngục" - Giám mục Schneider

Giám mục Kazakhstan Athanasius Schneider cảm ơn Hồng Y Sarah "từ tận đáy lòng của chúng ta" vì đã viết cuốn sách "Des profondeurs de nos coeurs" [Từ đáy lòng chúng ta]. Trong một tuyên bố ngày 14 …