2 pages
PiotrM
24337

Proroctwo Św. Nila

Proroctwo Św. Nila
Anieobecny and 2 more users like this.
Anieobecny likes this.
Quas Primas likes this.
Tymoteusz likes this.
PiotrM
m.rekinek, tu masz jeszcze mały dodatek na dzisiejszy czas. Liderzy. Tylko zabawa, kasa i Panie daj, daj , daj. Poniżej.
PiotrM
A tu jeszcze taki mały dodatek:
Słowa Chrystusa do sw. Brygidy: "Jestem waszym Bogiem, który był zamęczony na krzyżu, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w Jednej Osobie i który jest obecny codziennie w rękach kapłana. Kiedykolwiek, ofiarujecie jakąkolwiek modlitwę do Mnie, zawsze kończcie to z żądaniem, aby Moja Wola, a nie wasza byla zawsze. NIE WYSŁUCHUJE WASZYCH MODLITW W …More
A tu jeszcze taki mały dodatek:
Słowa Chrystusa do sw. Brygidy: "Jestem waszym Bogiem, który był zamęczony na krzyżu, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w Jednej Osobie i który jest obecny codziennie w rękach kapłana. Kiedykolwiek, ofiarujecie jakąkolwiek modlitwę do Mnie, zawsze kończcie to z żądaniem, aby Moja Wola, a nie wasza byla zawsze. NIE WYSŁUCHUJE WASZYCH MODLITW W SPRAWIE JUŻ POTĘPIONYCH.

2. Czasem też wy życzycie czegoś, co jest przeciw waszemu zbawieniu, dlatego jest niezbędne dla was powierzać waszą wolę Mnie, bo Ja znam wszystkie rzeczy i nie daje wam czegoś co jest niepożyteczne. Jest wielu, którzy nie modlą się w dobrej intencji, dlatego one nie zasługują aby być wysłuchane.

3. SĄ TRZY RODZAJE LUDZI, którzy służą Mnie w tym świecie:

PIERWSI wierzą/uważają mnie za Boga i Dawcę wszystkich rzeczy, który ma możność i siłę nad wszystkim. Oni służą Mi z zamiarem dostawania doczesnych rzeczy i honorów, ale rzeczy niebieskie są niczym dla nich i oni by po prostu je zgubili, tylko aby mogli dostać obecne rzeczy. Swiatowe powodzenie we wszystkim jest ich udzialem, zgodnie z ich życzeniami. Jako że oni tracą wieczne wartości, Ja rekompensuję im doczesnymi pocieszeniami za jakąkolwiek dobrą służbę oni robią dla Mnie, aż do ostatniego tchu, ich końcowego momentu.

DRUGIMI są ci, którzy wierza, ze jestem Bogiem Wszechmogacym i Srogim Sędzią, ale którzy służą Mi z obawy ukarania i nie z miłości do Niebieskiej Chwały. Jesli oni nie baliby się Mnie, nie służyliby Mi.

TRZECIMI są ci, którzy wierzą i uważają Mnie, że jestem Stworzycielem, wszystkich rzeczy i Prawdziwym Bogiem, którzy wierzą, że jestem Sprawiedliwy i Miłoserny. Oni nie służą Mi z żadnej obawy ukarania, ale za Boską Miłość, Dobroć i Miłosierdzie. Oni woleliby wszelkie ukaranie, jeżeli mogliby znieść to, raczej niż choć raz jeden wywoływać u Mnie gniew. Oni słusznie zasługują aby być wysłuchani, kiedy się modlą, jako że ich wola zgadza się z Moją Wolą.

PIERWSI służący nigdy nie unikną ukarania i też nie zobaczą Mojej Twarzy.

DRUDZY nie bedą ukarani tak bardzo, ale też nie będą wciąż widzieć Mojej Twarzy, jeżeli nie poprawią swoich obaw przez pokute."
m.rekinek likes this.