Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
363

Vatican thiết lập quan hệ đối tác với nhà tài trợ cho các cuộc hôn nhân đồng tính luyến ái

Công ty đa quốc gia Accenture đã được ủy quyền bởi Vatican để quản lý trang vaticannews.va. Đây là công ty đã từng tham gia rất nhiều vào việc tuyên truyền đống tính. Accenture đã không trực …