Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Eva
186

Không thể tin được: Các trạm Thánh giá trong nhà thờ St. Michael ở Wurzburg, Đức

Trạm thứ 7: Chúa Giêsu ngã lần thứ hai dưới thập giá