Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Jak si zachovat svou víru v současné krizi Církve? (1984)

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira Nedávno mi položili tyto otázky: „Když jste komentoval krizi v době sv. Ludvíka Grignion z Montfortu (1673–1716), zmiňoval jste, že katolíci měli dva prostředky, …
Tomislav
Církev je Kristovo Tělo a jako taková nemůže být v krizi. V krizi však mohou být různí křesťané v Církvi a také jsou, a křesťan si uchová svou víru, když se bude modlit, přičiňovat a obětovávat za obnovu a rozvoj víry bratří a sester, kriticky strádajících v Církvi.
ekans