vi.news
36

Hồng Y ủng hộ đình chỉ linh mục chống đồng tính, giam giữ ông và trại tâm thần

Cha Denny Lyle và Cha Jeremy Thomas đã viếng thăm Cha Paul Kalchik, 56 tuổi, Mục sư của Giáo xứ Phục sinh ở Chicago, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 9 nói với ông rằng theo lệnh của Hồng y Blase Cupich ông sẽ …