vi.news
35

Nữ giám mục được thụ phong trong nhà thờ Công giáo

Susan Bunton Haynes sẽ được bổ nhiệm làm giám mục thứ 11 của Giáo phận Tân giáo Nam Virginia. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 tại Nhà thờ Công giáo St Bede ở Williamsburg. Nó sẽ …