Znamená neomylnosť pápeža, že všetko, čo pápež povie je pravda?

Znamená neomylnosť pápeža, že všetko, čo pápež povie je pravda? Na vašom mieste by som na to nevsádzal. Ak vám pápež povie, ktorý tím vyhrá budúce majstrovstvá sveta, neodporúčam vám investovať …More
Znamená neomylnosť pápeža, že všetko, čo pápež povie je pravda?
Na vašom mieste by som na to nevsádzal. Ak vám pápež povie, ktorý tím vyhrá budúce majstrovstvá sveta, neodporúčam vám investovať všetky peniaze do stávok.
Nemá totiž o nič väčšiu schopnosť predpovedať výsledok športovej udalosti ako ja alebo vy. Ak vám dá zoznam najlepších noviel všetkých čias, úctivo mu poďakujte, ale vôbec sa neostýchajte vytvoriť si vlastný literárnych diel.
Pápež je neomylný, ale nie je vševed. Jeho charizma neomylnosti, ktorú dostal ako nástupca Petra je prísne obmedzená. I. vatikánsky koncil (1869-1870) učí a II. vatikánsky koncil (1962 – 1965) znovu potvrdzuje, že pápež učí neomylne, keď „s definitívnou platnosťou vyhlasuje náuku týkajúcu sa viery alebo mravov“. Tak hovorí II. vatikánsky koncil vo vieroučnej konštitúcii Lumen gentium. Všimnime si to obmedzenie: neomylnosť pápeža sa týka iba vecí viery, alebo mravov- nie cirkevných zvykov, športu, literatúry ani väčšiny vecí každodenného života. …More
warez
Neokatolíci si to myslia. Presne to ale definuje dokument 1. vat. koncilu (nemýliť si s 2.) Pastor Aeternus. Ale to dnešní Františkovi papolatristi a obdivovatelia nikdy nečítali...
Anton a ako je to s týmto pápežovým vyjadrením v ktorom tvrdí ,že kresťania a moslimovia veria v rovnakého boha Alláha?
www.youtube.com/watch
Blahovec01 likes this.
Otočka...
Ktokoľvek z hierarchie v rkc povie vedome herezu je exkomunikovany. Bergoglio je exkomunikovany. Dohnal túto samozrejmosťou iba zverejnil.
Ružena likes this.
Tymián
Blahovec01 likes this.
ekans
což byla zásadní chyba, ještě za jeho pontifikátu nastrčili nepřátelé KC do popředí dění zednáři vychovaného Josefa II., což znamenalo devastaci katolicismu v Habsburské monarchii
ekans
takže to byl ústupek pokrokářům a zednářům
A právě jejich značná moc se postupně stávala solí v očích řady kritiků. Stížnosti proti mocným jezuitům nesměřovaly ale od jinověrců, stále více se antijezuitismus stával běžnou výbavou katolických polemiků. Často se nejednalo o neoprávněnou kritiku: příslušnici jiných církevních řádů žehrali na to, že kvůli jezuitskému „monopolu“ na veřejné vyšší …More
takže to byl ústupek pokrokářům a zednářům
A právě jejich značná moc se postupně stávala solí v očích řady kritiků. Stížnosti proti mocným jezuitům nesměřovaly ale od jinověrců, stále více se antijezuitismus stával běžnou výbavou katolických polemiků. Často se nejednalo o neoprávněnou kritiku: příslušnici jiných církevních řádů žehrali na to, že kvůli jezuitskému „monopolu“ na veřejné vyšší vzdělávání mládeže nemají přístup na akademické katedry, pro osvícenské intelektuály se jezuité stávali přímo symbolem zpátečnictví a dávnými odpůrci Loyolova společenství byli francouzští jansenisté www.katyd.cz/clanky/zruseni-tovarys…
Pre aké hriechy rozpustil "Jezuitov" , pápež Klement XIV. ?!

Dominus ac Redemptor Noster

hriechyokultizmus.wordpress.com/…/pp-klement-xiv-…

„V zármutku nášho srdca sme videli, že ani tieto prostriedky nápravy, ani nekonečno iných, od tých, ktoré boli zamestnané, neviedli k ich náležitému účinku, ani neoslabili obvinenia a sťažnosti proti uvedenej spoločnosti. Naši ďalší predchodcovia, Urban …More
Pre aké hriechy rozpustil "Jezuitov" , pápež Klement XIV. ?!

Dominus ac Redemptor Noster

hriechyokultizmus.wordpress.com/…/pp-klement-xiv-…

„V zármutku nášho srdca sme videli, že ani tieto prostriedky nápravy, ani nekonečno iných, od tých, ktoré boli zamestnané, neviedli k ich náležitému účinku, ani neoslabili obvinenia a sťažnosti proti uvedenej spoločnosti. Naši ďalší predchodcovia, Urban VII., Clement IX., X., XI. A XII., A Alexander VII. a VIII., Innocent X., XII. a XIII., a Benedict XIV., vynaložili všetko úsilie na rovnaký účel. Márne sa snažili zdravými ústavami obnoviť pokoj Cirkvi; rovnako vo vzťahu k sekulárnym záležitostiam, do ktorých by Spoločnosť nemala zasahovať, pokiaľ ide o misie; ktoré vyvolali veľké spory a námietky zo strany Spoločnosti s ordinármi, inými náboženskými rádmi, o svätých miestach a spoločenstvách najrôznejších v Európe, Afrike a Amerike, k veľkej strate duší a veľkým škandál s ľuďmi; rovnako ako o význame a praxi niektorých modlárskych obradov, ktoré boli prijaté na určitých miestach, pri pohŕdaní oprávnene schválenými katolíckou cirkvou; a ďalej, pokiaľ ide o používanie a vysvetlenie určitých maximov, ktoré Svätá stolica dôvodom zakázala ako škandalózne a zjavne v rozpore s dobrými mravmi; a napokon, pokiaľ ide o ďalšie veľmi dôležité veci a prvoradú nevyhnutnosť, smerom k zachovaniu integrity a čistoty doktrín evanjelia; z ktorých maxima vyústila do veľmi veľkých nepríjemností a veľkej ujmy v našich dňoch aj v minulých vekoch; ako sú povstania a problémy s črevami v niektorých katolíckych štátoch, prenasledovanie Cirkvi v niektorých krajinách Ázie a Európy, nehovoriac o obťažovaní a strhujúcej starostlivosti, ktorú tieto melancholické záležitosti priviedli na našich predchodcov, najmä na Innocenta XI., požehnanej pamäti, ktorá sa ocitla v obmedzení na nevyhnutnosť zakázať Spoločnosti prijímať ďalších nováčikov; a následne na Innocenta XIII., ktorý bol povinný hroziť spoločnosti rovnakým trestom; a napokon Benedikta XIV., ktorý prijal rozhodnutie nariadiť všeobecnú návštevu všetkých domov a kolégií Spoločnosti v kráľovstve nášho milovaného Syna v Ježiša Krista, najvernejšieho portugalského kráľa.
ekans
paní Chrástecká, běžte zvracet k Dohnalům
Mezi protestantskou a Francouzskou revolucí představovali jezuité nedobytnou bariéru, kterou vytyčila Prozřetelnost proti nepřátelům církve. A hráz se prolomila právě v roce 1773, když papež Klement XIV. potlačil TJ a zbavil církev jejích nejlepších obránců. Otec Jacques Terrien provedl pečlivý historický rozbor tradice, podle které v prvních dobách TJ byla věrnost v povolání v řádu bezpečnou …More
Mezi protestantskou a Francouzskou revolucí představovali jezuité nedobytnou bariéru, kterou vytyčila Prozřetelnost proti nepřátelům církve. A hráz se prolomila právě v roce 1773, když papež Klement XIV. potlačil TJ a zbavil církev jejích nejlepších obránců. Otec Jacques Terrien provedl pečlivý historický rozbor tradice, podle které v prvních dobách TJ byla věrnost v povolání v řádu bezpečnou zárukou spásy(1).
Mezi četnými svědectvími od Bollandistů až po Terezii z Avily, má obzvláštní význam svědectví sv. Františka Borgiáše, generálního představeného řádu, který měl v roce 1569 zjevení: Bůh mi zjevil, že nikdo z těch, kteří žili, žijí a budou žít v Tovaryšstvu a v něm zemřou, nebude zavržen, a to po dobu 300 let. Stejná milost byla již udělena řádu sv. Benedikta.(2)
Protože jezuité byli založeni 1540, privilegium spásy pro ty, kteří zemřeli v Tovaryšstvu, sahá do roku 1840 a netýká se dalších generací. A skutečně, od konce XIX. století začíná úpadek řádu založeného sv. Ignácem z Loyoly, (i když s mnoha výjimkami). Tento úpadek se výrazně projevil v letech 2VK, kde rozhodující roli sehrával jezuita Karl Rahner a především ti, kteří po něm následovali za panování P. Arrupeho, kdy jezuité šířili v různých formách v Latinské Americe teologii osvobození.
Dnes papež jezuita formovaný ve škole teologie osvobození živí krizi v církvi. Zhoubný vliv na koncilní otce včetně Ratzingera měly heretiké fantazie jezuity T. d. Chardina www.lumendelumine.cz/index.php Pre @Peter(skala) @Zedad @tempora @Tomislav
ekans likes this.
ekans
ještě @Otec Eirene
Ladislav Bajza and one more user like this.
Ladislav Bajza likes this.
Zedad likes this.
Bula pápeža Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum zo 7. augusta 1814 bola tretím a rozhodujúcim krokom v postupnom procese znovuobnovenia Spoločnosti Ježišovej. Pius VII. už prv uznal existenciu jezuitov, ktorí prežili na území Ruského cárstva (v breve Catholicae fidei zo 7. marca 1801) a následne toto uznanie rozšíril na Kráľovstvo dvoch Sicílií (v breve Per alias z 30. júla 1804). Pápežský…More
Bula pápeža Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum zo 7. augusta 1814 bola tretím a rozhodujúcim krokom v postupnom procese znovuobnovenia Spoločnosti Ježišovej. Pius VII. už prv uznal existenciu jezuitov, ktorí prežili na území Ruského cárstva (v breve Catholicae fidei zo 7. marca 1801) a následne toto uznanie rozšíril na Kráľovstvo dvoch Sicílií (v breve Per alias z 30. júla 1804). Pápežský dokument z roku 1814 rozšíril tie isté fakulty na celý svet, čim bolo odvolané rozhodnutie Klementa XVI., ktorý potlačil Spoločnosť Ježišovu 40 rokov predtým. Podľa očitých svedkov pápež Pius VII. dňa 7. augusta 1814 prišiel do hlavného jezuitského kostola Chiesa del Gesù v Ríme, kde ho privítali kardináli, kniežatá a okolo stovky starých jezuitov, a slávil svätú omšu pri oltári sv. Ignáca. Zvyšok ceremónie sa konal v priľahlej Kaplnke šľachticov, kde bola bula prečítaná a pápež ju odovzdal predstavenému talianskych jezuitov pátrovi Luigimu Panizzonimu (1729-1820). Pre @Peter(skala) @Zedad @tempora
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Barbarin likes this.
One more comment from Libor Halik
“Klement XIV. v roku 1773 zrušil rehoľu jezuitov.
Páter Lorenzo Ricci, posledný generálny predstavený starej Spoločnosti, vo svojom poslednom liste jezuitom napísal:
„Sme celkom opustení a pozbavení akejkoľvek ľudskej opory; našou jedinou pomocou je Boh.“
Páter generál považoval za neuveriteľné, aby sa Kristov zástupca vzdal bez vyšetrovania a súdu rehole, ktorá sa tak zaslúžila o Svätú stolicu …More
“Klement XIV. v roku 1773 zrušil rehoľu jezuitov.
Páter Lorenzo Ricci, posledný generálny predstavený starej Spoločnosti, vo svojom poslednom liste jezuitom napísal:
„Sme celkom opustení a pozbavení akejkoľvek ľudskej opory; našou jedinou pomocou je Boh.“
Páter generál považoval za neuveriteľné, aby sa Kristov zástupca vzdal bez vyšetrovania a súdu rehole, ktorá sa tak zaslúžila o Svätú stolicu a cirkev. A predsa sa tak stalo: pápež Klement XIV. (1769-1774) administratívnym zásahom zrušil Spoločnosť Ježišovu. Päť dní pred svojou smrťou, uväznený spolu so svojimi asistentmi v Anjelskom hrade, prečítal páter generál pred prítomnými duchovnými a strážcami svoje vyhlásenie, v ktorom prehlasuje, že Spoločnosť Ježišova nedala nijaký dôvod a podnet na svoje zrušenie a on nedal žiadny dôvod a príčinu k svojmu uväzneniu. Na záver prosí a zaprisaháva, aby sa toto jeho vyhlásenie a osvedčenie zverejnilo v celom svete. Prosí a zaprisaháva „v mene všetkých požiadaviek ľudskosti, spravodlivosti a kresťanskej lásky…“
(Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1561-1988, Zostavili Emil Krapka SJ, Vojtech Mikula SJ, Cambridge, Ontario, Dobrá kniha 1990, str. 276 a 281.) Pre @Peter(skala)
Barbarin likes this.
Zedad
@Peter(skala) Peter s pozdravem, že v Amoris Laetitia papež řeší, jestli dva chlapi tvoří manželský pár. Nevím o tom, že by to bylo uvedeno do pravdy podle přirozeného Božího zákona
Libor Halik likes this.
Bergoglio (tzv. František) nie je platným pápežom. Benedikt XVI. rezignoval neplatne. Okrem toho aj Bergoglio bol zvolený neplatne. Arcibiskup Lenga ( A brány pekla Církev nepřemohou A bramy piekła Kościół nie powstrzymają ) dobre vysvetlil, že dobrý pápež exkomunikácie využíva a zlý ich zneužíva. Laikom jasne povedal, že nie každá exkomunikácia je v poriadku. Doplním, že každá či dobrá či zlá …More
Bergoglio (tzv. František) nie je platným pápežom. Benedikt XVI. rezignoval neplatne. Okrem toho aj Bergoglio bol zvolený neplatne. Arcibiskup Lenga ( A brány pekla Církev nepřemohou A bramy piekła Kościół nie powstrzymają ) dobre vysvetlil, že dobrý pápež exkomunikácie využíva a zlý ich zneužíva. Laikom jasne povedal, že nie každá exkomunikácia je v poriadku. Doplním, že každá či dobrá či zlá je v Božom pláne. Nie každú Boh chce, niektoré dopustil a skúšal si človeka. Pre @Peter(skala) @Zedad
Barbarin likes this.
Zedad, zedad... stale si vysvetluješ AM po svojom, tak si ži v tom omyle a kochaj sa vo vlastnom hriechu - prekliaty človek sa citi v hriechu ako prasa v žite
Tymián likes this.
Se Zedadem je to zbytečné, x-krát toto bylo vloženo a prosím o laskavé čtení a pak psaní... www.farnostsusice.cz/doc/amoris-laetitia… Možná jen Zedad mylně interpretuje to, čemu sám nerozumí, a nebo, a to je horší, čemu rozumět nechce.
Tymián likes this.
Zedad
@Kallistratos @Peter(skala) celé tvorstvo se chvěje ùzkostí, co nám přinese relativizace homosexuality, gender, amazonská synoda a víme, že je třeba padnout na kolena a dělat pokání, jenom Peter a Kallistratos se posmívají.
Zedad zase něco nechápe? O panu temném spárovi ani nemluvě :)
zaba likes this.
ešte jedná zmienka o papežovi, ktorá ho odlišuje od ostatných klerikov vo svojej funkcii:
Pápež je nie len jediný najvyšší Zastupca Ježiša krista na zemi, ktorí môže biskupov povolať a exkomunikovať, ale zaroven je aj najvyšší sudca v Cirkvi, takže ak sa niekto na neho odvolá, nemôže byť odsudený (cirkevne)

napr.miestny arcibiskup klerika alebo laika podozrieva z herezy či dokonca schizmy a …More
ešte jedná zmienka o papežovi, ktorá ho odlišuje od ostatných klerikov vo svojej funkcii:
Pápež je nie len jediný najvyšší Zastupca Ježiša krista na zemi, ktorí môže biskupov povolať a exkomunikovať, ale zaroven je aj najvyšší sudca v Cirkvi, takže ak sa niekto na neho odvolá, nemôže byť odsudený (cirkevne)

napr.miestny arcibiskup klerika alebo laika podozrieva z herezy či dokonca schizmy a uvali na neho trest exokumunikacie alebo ho aspon suspenduje z nejakej funkcii v Cirkvi.

Avšak, ked sa odvolá taký človek na papeža, pravoplatnosť rozhodnutia arcibiskupa bude platná až ked papež rozhodne v jeho prospech alebo naopak, nebude platná, ak papež rozhodne v prospech poškodeného.

Toto právo je v Bule sv.Gregora VII. a korenšponduje s titulom pápeža: Najvyšší sudca Cirkvi.
Aj ked existuje tzv.najvyšší sudca (v Cirkvi) myslí sa tým len na čo sa týka posudenia a rozhodnutia v rímskom Tribunali, ale nakoniec papež môže aj jeho rozhodnutia vetovať a to podobne ako prti civilných sudoch, kde prezident môže odvolať sudcov alebo dať milosť obžalovanemu.

Civilný Sud a jeho system sice je svetský a nedokonalý, dokonca v niečom aj nesprávne usporiadaný, ale má podobný systém ako v Cirkvi a Cirkev pokial ide o právoplatnosť rozhodnutia Pontifika, vtedy sa nemýli, pretože sa jedná o rozhodnutie Ježiša Krista skrze pápeža.

Ved ako ináč by mal Ježiš omilostiť človeka alebo naopak potrestať, ak nie cez papeža?
Robí to isté cez knaza, kde chce alebo nechce odpustiť hriechy cez rozhrešenie knaza?!
Robí... a ináč nie!
Tak prečo nie cez papeža, ked aj cirkev.dokumenty hovoria o tom, že LEN papež môže exkomunikovať alebo omilostiť. Keby sa v tomto mohol papež zmýliť, tak predsa by sa v oficialnych dokumentov Cirkvi neprisudzovala tato uloha LEN papežovi.

Inač protestanti prave na to apeluju, že moc klučov dostali aj ostatní apoštoli a preto autoritu papeža nepovažuju za jedinečnu a rozhodjucu.
zaba
Jenomže nad papežem je Zjevení Boží, kterému má sloužit a v jeho prospěch rozsuzovat. Pokud to evidentně nedělá, musíme jeho počínání ignorovat a poradit si s Kristovým odkazem sami. Pokud ve fabrice vypadne ředitel, fabrika obvykle je schopna pokračovat ve výrobě dále, jen s menší efektivitou.
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
piakatarina likes this.
Peter(skala) Tento tzv. papez je heretik v sluzbach nepriatelov cirkvi (chyba uz len oficialne odsudenie a nasledne zbavenie funkcie), a preto de facto nemá Klúče...
apredsasatoci likes this.
Zaba, Cirkev nie je len ludskou ustanoviznou ale aj božskou, takže svetske - ludske riadenie firmy nemá dokonale zriadenie aké má Cirkev.

na rozdiel od firmy , Cirkev nemôže papeža odvolať, pokial on sám s tým nesuhlasí, pretože povolanie do uradu papeža nemá len z vlasdtnej vôle ale aj Ježišovej a ako taký - povaolaný Ježišom, ktorý ho tam chce ma do konca života - nemôže pápež odisť z funkcie …More
Zaba, Cirkev nie je len ludskou ustanoviznou ale aj božskou, takže svetske - ludske riadenie firmy nemá dokonale zriadenie aké má Cirkev.

na rozdiel od firmy , Cirkev nemôže papeža odvolať, pokial on sám s tým nesuhlasí, pretože povolanie do uradu papeža nemá len z vlasdtnej vôle ale aj Ježišovej a ako taký - povaolaný Ježišom, ktorý ho tam chce ma do konca života - nemôže pápež odisť z funkcie len preto, že jeho kolegovia to tak citia. Pocity a domnienky ich totiž môžu výjsťž poriadne draho pri večnom Sude, ked sa ich ako aj nas bude pýtať:

"Prečo ste bez môjho suhlasu zhadzovali pápeža z uradu do ktoreho som ho povolal?!"

a čo poviete, azda: "tak som to citil, tak som bol presvedčený!" ???????
Aj tá starozákonná kňažská hierarchia bola Bohom ustanovená a predsa ho ukrižovala.
lenže po nich prevzal štafetu apoštol Peter, ktorého dnes v osobe Františka odmietaju a ešte ho porovnavaju z Kajfašom?!
Ked už, tak s Kajfašom a Annášom a len preto, že podobne ako oni boli dvaja Velknazi, podobne tomu je aj dnes, že máme dvoch papežov, ale len František je uradujuci.
Libor Halik
pred 12 hodinami

Ja za definitívne považujem to, čo je nemenné v čase. Napr. jezuitská rehola bola zrušená pápežom r.1773 a pak obnovená iným pápežom v ďalšom storočiu. To nebolo nemenné, neomylné. Pápež r.1773 sa pomýlil.niečo podobné sa stalo ešte nedavno, ked JPII exkomunikoval lefebvristov (Lefebvre a spol.) ale Benedikt XVI. zrušil exkomunikaciu a tak, čo povieme,…More
Libor Halik
pred 12 hodinami

Ja za definitívne považujem to, čo je nemenné v čase. Napr. jezuitská rehola bola zrušená pápežom r.1773 a pak obnovená iným pápežom v ďalšom storočiu. To nebolo nemenné, neomylné. Pápež r.1773 sa pomýlil.niečo podobné sa stalo ešte nedavno, ked JPII exkomunikoval lefebvristov (Lefebvre a spol.) ale Benedikt XVI. zrušil exkomunikaciu a tak, čo povieme, že jeden z nich sa mýlil?

Vôbec nie!

Benedikt by urobil to isté, keby videl, že Lefebvre vysväcuje biskupov bez jeho suhlasu.

Kedže Benedikt videl uprimne pokanie zvyšných členov tak zrušil exkomunikaciu.

...a že Benedikt nebol slabochom svedčí aj v prípade Mons.Milinga, ktorého exkomunikoval, pričom jeho predchodca JPII rehabilitoval Milinga. Pre lepšie porozumenie:

JPII najprv suspendoval Milinga pre jeho kolaboraciu s Moonovou sektou.

Ked videl že Milingo slubil napravu, neskôr ho rehabilitoval a nechal verejne pôsobiť.

Avšak JPII zomrel a ked nastupil Benedikt tak zrazu Milingo znova začal paktovať s Moonovcami a dokonca sa oženil s nejakou ženskou. Vtedy rázne Benedikt zakročil a Milinga exkomunikoval.

Zo všetkých aj nespomenutých priipadov môžeme vidieť, že sa nejedná o chyby papežov, ale o dočasné omilostenie alebo naopak pozastavenie učinkovania kontroverzných osôb a to nie je niečo, čo by Boh nikdy neurobil, lebo od počiatku ... Boh robí to isté:

Vid pr.1: Adam a Eva - ked zhrešili, vyobcoval ich z Raja, ale a to je dôležité, Adam a Eva nestratili rajsku blaženosť naveky. Len počas života do Raja nemohli vstupiť. Avšak Božie milosrdenstvo im neodnalo zmierenie, odpustenie a milosti vyplyvajuce z obety pre Pána. Mali dostupné všetky ostatne milosti aké mali ludia do príchodu Ježiša krista a po živote sa radujú v Pánovi.

Najviac urazili Pána a predsa neprišli o večnu blaženosť, dokonca ked Boh obnoví Raj na zemi, budu v ňom prebývať ovela šťastnejší ako v 1.raji, lebo už v ňom nebude diabla-hada a ani pokušenie.

V kratkosti z pripadu Adama a Evy, kde vidime, že Boh aj ked trestá vo velkom, predsa dáva novu priležitosť na zmenu. To však nie ej všetko, lebo Ježiš hovorí o 77x odpustení, takže ked Boh trestá a aj odpušťa viackrat za života, prečo potom by sme mali papežské exkomunikacie a nasledne rehabilitacie považovať za nejaké zlyhanie?

Nie!

To nie su zlyhania, to su prejavy spravodliveho trestu a omilostenia.

Vari nerobí sa to isté aj pri civilných trestov a prepustení z väzenia za dobré správanie?

sv.Pavol by si zaslužil aké dlhé väznenie za to čo urobil kresťanom?

... vari za to sa Boh pomýlil, ked ho nepotrestal?

Veruže nie, lebo videl pokanie.

Keby sa jezuiti kajali po napomenutí v r.1773 tak by ich nemusel exkomunuikovať, ale neurobil tak a Boh zasiahol cez papeža. Alebo keby sa kajali tak, ako po exkomunikacii v čase, ked ich rehabilitoval nasledujuci papež, tak by ani nedošlo ku exkomunikacii, ale papež to musel urobiť, ved papchali také hriechy ako dnes liberali a cirkevní slobodomurari:

hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-rozpusten…
zaba
Jenomže jezuiti před svým zrušením neudělali žádnou chybu, spíše byli trnem v oku tehdejším zednářským mocipánům. Papež tedy evidentně selhal, když je zrušil. Se zednáři se zapojili spíše až po svém obnovení a možná k tomu přispěla i jejich zhrzenost, jak se jim církev odměnila, za věrné služby.
žiadnu chybu?
ekans
to samé bylo u FSSPX, arcibiskup, jsa nakloněn sklonku svého pozemského života poznal že byl Římem oklamán, vysvětil ve stavu nouze biskupy, nakloněné tradici a nauce KC
zaujimave že to iste tvrdia všetci heretici, aj aj môžem?
Šak mna tiež považuju za heretika, tak prečo by som nemohol si vysvetiť biskupov?
Ekans a ty prečo tak neurobiš, šak tolko na sťažuješ na cirkev, tak čo sa stane, ked vysvätiť aspon 1 biskupa aby aspon 1 človek bol spravodlivý?

alebo to už je inéééé kafe, ked ide o teba?
ekans
a zednáři
Libor Halik
pred 11 hodinami

Ak sa nemýlim, tak boli verejné exkomunikácie od pápežov za niečo, ktoré boli omylné. Napr. s tým zrušením jezuitov. Okrem Ruska a Pruska, kto by ostal v reholi jezuitov, bol automaticky exkomunikovaným cez pápeža. Zrušenie jezuitov otvorilo cestu francúzskej krvavej revolucii vo Francúzsku aj inde v Europe, v Amerikách.


zrušenie jezuitov vtedajším pápež…More
Libor Halik
pred 11 hodinami

Ak sa nemýlim, tak boli verejné exkomunikácie od pápežov za niečo, ktoré boli omylné. Napr. s tým zrušením jezuitov. Okrem Ruska a Pruska, kto by ostal v reholi jezuitov, bol automaticky exkomunikovaným cez pápeža. Zrušenie jezuitov otvorilo cestu francúzskej krvavej revolucii vo Francúzsku aj inde v Europe, v Amerikách.


zrušenie jezuitov vtedajším pápežom bol prejav Božej spravodlivosti (Bohj si na to použil papeža), o to zvlášť to môžeme prijať zaroven za Božie milosrdenstvo, ked vieme, že nezrušil reholu na celom svete, ale len tam, kde boli jezuiti mravne i vieroučne zhýralí.

(Pre)rušenie reholí nie je nič nového alebo ojedinélé... len pred par rokmi zrušili na Slovensku reholu kamilianov, ale kedže v tomto prípade sa jedná o mravy a vieru, tak podobne papež zrušil aj staru-známu reholu Templarov.

V obidvoch pripadoch išlo o najuspešnejšie rehole, ktoré založili svätí Boží služobníci, ale časom sa spreneverili svojmu poslaniu a tak, ked to videl Ježiš Kristus vo svojej moci, ktoru dal papežovi - skrze neho rehole pozastavil, aby sa skrze nich neširilo Zlo.

Inač sv.František ešte za svojho života sa dožil času, kedy ľutoval ako jeho rehola bola skazená.
Výnimkou jeho rehole je to, že videl ako jeho rehola nezanikne do konca sveta, aj ked bude miestami nakazená hriechom.

Je pravda, ako sa aj v članku píše, že slová papeža nie su neomylné vždy resp.môže sa mýliť, ked sa vyjadruje sukromne o svetských zaležitostiach, či už ide o šport alebo iné témy, ktore sa netýkaju viery a mravov. Dalo by sa vela o tom hovoriť, ale kresťan by sa mal skôr zaujimať o to, v čom sa nemôže mýliť a čo je vlastne oblasť viery a mravov, pretože tieto 2 oblasti maju širokosiahlý záber. Mravy a viera siaha do každej oblasti života, len je otazne ako konkretne, kde su hranice atd...
Brat v Kristu, pán Čulen tu má 1 vetu: neomylnosť pápeža uplatňuje iba vtedy, keď pápež „ s definitívnou platnosťou vyhlasuje“. Toto by chcelo vysvetliť, čo je a čo nie je definitívna platnosť.
Ja za definitívne považujem to, čo je nemenné v čase. Napr. jezuitská rehola bola zrušená pápežom r.1773 a pak obnovená iným pápežom v ďalšom storočiu. To nebolo nemenné, neomylné. Pápež r.1773 sa pomýlil. Avšak zákaz rozvodov je nemenný, pápež to nemože zmeniť, homosex je hriech, pápež to nemože označiť za bezhriešnost, či svatosť. Pre @Anton Čulen
Ak sa nemýlim, tak boli verejné exkomunikácie od pápežov za niečo, ktoré boli omylné. Napr. s tým zrušením jezuitov. Okrem Ruska a Pruska, kto by ostal v reholi jezuitov, bol automaticky exkomunikovaným cez pápeža. Zrušenie jezuitov otvorilo cestu francúzskej krvavej revolucii vo Francúzsku aj inde v Europe, v Amerikách. Pápež mal obrovský hriech vtedy a bál sa pekla, keď zomieral - popisuje to …More
Ak sa nemýlim, tak boli verejné exkomunikácie od pápežov za niečo, ktoré boli omylné. Napr. s tým zrušením jezuitov. Okrem Ruska a Pruska, kto by ostal v reholi jezuitov, bol automaticky exkomunikovaným cez pápeža. Zrušenie jezuitov otvorilo cestu francúzskej krvavej revolucii vo Francúzsku aj inde v Europe, v Amerikách. Pápež mal obrovský hriech vtedy a bál sa pekla, keď zomieral - popisuje to sv. Alfons Liguori, ktorý vtedy bol cez bilokáciu u pápežovho smrtelného ložka (postele). Pre @Anton Čulen
ekans likes this.
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
apredsasatoci likes this.
macusana
Tento príspevok je odveci
Ladislav Bajza likes this.