Libor Halik
1123.8K

Za 69 týdnů bude město Řím zničeno, dle fatimského proroctví

"Jestliže 69 týdnů poté, co tento příkaz bude zveřejněn, bude Řím pokračovat ve své špatnosti, město bude zničeno." Pokud k zveřejnění došlo okolo svátku sv. Josefa 19.3.2017, tak město Řím bude …
Rapture
Najprv musí byť odstránená večná obeta Daniel 12 ,1 falošným prokom, neviem či sa máme o to zapodievať,
"Za panování Jana Pavla II...." Takto to formulovala Lucia? Vedela presné meno budúceho pápeza?
poli75
no a nič sa nestalo, zase toniekomu s počtami nevyšlo
I Kristus oznámil několik proroctví. Problémem dnešních proroctví je, že nevíme, která jsou autentická a která padělek. Pro @Glatz @poli75
piakatarina and 2 more users like this.
piakatarina likes this.
Zedad likes this.
Barbarin likes this.
Preto ich treba skúmať vo svetle Písma. Ak predpovedajú niečo ,čo odporuje predpovediam Písma o našich ,posledných časoch ,tak ich treba ignorovať.Okrem toho treba rozlišovať ,kedy svätí hovorili ako si oni niečo vykladajú a predstavujú a kedy išlo o Bohom zjavené veci.
Kallistratos likes this.
Libor Halik
Ve čtvrtek 6 dubna 2017, v předvečer dne, který by podle některých studií mohl být reálným datem ukřižování našeho Pána, byla v Madridu představena v Casa del Libro (Dům knihy) za účasti několika set osob (jeden účastník přicestoval až z Venezuely) kniha José Maria Zavaly Tajemství lépe střežené ve Fatimě.

Jak bylo již uvedeno, kniha se stala zajímavou z několika důvodů, které se nevážou přímo…More
Ve čtvrtek 6 dubna 2017, v předvečer dne, který by podle některých studií mohl být reálným datem ukřižování našeho Pána, byla v Madridu představena v Casa del Libro (Dům knihy) za účasti několika set osob (jeden účastník přicestoval až z Venezuely) kniha José Maria Zavaly Tajemství lépe střežené ve Fatimě.

Jak bylo již uvedeno, kniha se stala zajímavou z několika důvodů, které se nevážou přímo na tu nejatraktivnější část, totiž na grafologickou expertízu údajného rukopisu sestry Lucie, obsahujícího Třetí fatimské tajemství. Referenta, který nás o prezentaci informuje, zaujala kniha svou zvláštní strukturou. Jsou zde různé prvky, jen jakoby zdánlivě související. Patří k nim dosud nepublikovaný rozhovor v P. Gabrielem Amorthem, který obsahuje duchovní nárys uplynulého století a naší současnosti, ve které Fatima, P. Amorth a P. Pio vedou čtenáře objektivně k obrácení, pokání a modlitbě. Autor knihy José Maria a jeho manželka Paloma jsou duchovními dětmi P. Pia.
Část knihy je věnována dokumentu týkajícímu se Třetího tajemství.
Nejedná se o originál dokumentu, nýbrž o kopii buďto digitální nebo fotografickou. To přirozeně vyvolává otázky o její autentičnosti. Při prezentaci knihy byla osobně přítomna paní Begoña Slocker spolu s dalšími experty z oboru grafologie. Soudní expertíza publikovaná v knize byla provedena srovnáním dokumentu s rukopisem Prvního a Druhého tajemství, které vlastní rukou zapsala sestra Lucie dos Santos. Jelikož originály těchto rukopisů nebyly dostupné, bylo možno namítat, že dotyčný dokument může být falzifikát .
Na to Begoña Slocker odpověděla: »Pracujeme s originálními dokumenty, ale jestliže nejsou k dispozici, zakládá se expertíza především na rychlosti, sklonu a typu písma. Pokud by pak srovnávané typy položeny na sebe, byly identické, jednalo by se o falzifikát. V tomto případě tomu tak nebylo. Můj závěr je, že rukopis prvních tajemství a Třetího tajemství psala tatáž ruka. Konzultovala jsem svou expertízu s předsedou Španělské grafologické společnosti a s Tomášem Alonso de Coorcuera, španělským expertem číslo jedna, který byl profesorem na Polizia Scientifica v Madridu. Expertízu jsem prováděla velmi svědomitě a věnovala jí mnoho dní a nocí.«
Marco Tosatti, Stilum Curiae
www.lumendelumine.cz/index.php
Libor Halik
69. (70.) týdnů závisí na výkladu, jak to chápala vizionářka Lucie. Byla prostou vesničankou, ne vysokoškolskou teoložkou. Bible je mluvící kniha i k nejprostšímu člověku. Zkusil jsem se do toho vžít co NEJPROSTĚJI, čili jsem počítal ne roky, ale týdny, jak to chápe nejprostší čtenář z vesnice, a vyšlo mi kolem 5.7.2018.
flanker
70. týdnů nemluví o 70. týdnech, ale o Biblicky a významově (za jeden den dávám jeden rok) je to 70x7=490 a vztahuje se k působení Krista. Viz detailněji neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/70-tydnu-zakaza…
ľubica
Glatz
Nechápu posedlost s "různými proroctvími". To zcela odvádí pozornost od Krista.
I Kristus oznámil několik proroctví. Problémem dnešních proroctví je, že nevíme, která jsou autentická a která padělek. Pro @Glatz
piakatarina and one more user like this.
piakatarina likes this.
Barbarin likes this.
nikitka and one more user like this.
nikitka likes this.
ľubica likes this.