Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Slovenské kolégium v Ríme oslávilo sviatok sv. Cyrila a Metoda

CIRKEV Slovenské kolégium v Ríme oslávilo sviatok sv. Cyrila a Metoda V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme oslávili v nedeľu 16. februára titulárny sviatok tamojšieho kostola …