vi.news
23

Hồng Y Marx: Chúng ta không còn "bị đe dọa" bởi địa ngục nữa

Hồng y tự do giàu có của Munich, Reinhard Marx, hy vọng rằng Giáo hội sẽ không bao giờ trở lại như trước đây, "Trước đây, người ta bị đe dọa bởi địa ngục nếu họ không tin vào Chúa", ông đắm chìm vào …