Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

1. NA POČÁTKU BYL RÁJ

Jaké záměry jsem měl se svým vyvoleným tvorem! Ježíš Marii Sevrayové Moderní člověk je zpravidla velice hrdý na to, že navždy skoncoval s pověrami a tmářstvím minulých století. Je hrdý na svou „…
Varovanie