Anton Čulen
7771

Kolaboranti v cirkvi. Dôkaz, že arcibiskup J. Sokol nemohol spolupracovať s ŠtB

Predseda Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris Gejza Navrátil v dokumentoch ŠtB (1972 – 1984). Zväzok tajného spolupracovníka Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Gejzu Navrátila nám na jednej strane…More
Predseda Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris Gejza Navrátil v dokumentoch ŠtB (1972 – 1984).
Zväzok tajného spolupracovníka Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Gejzu Navrátila nám na jednej strane umožňuje nazrieť na „cirkevnú problematiku“ očami príslušníkov tajnej politickej polície, na strane druhej ukazuje dve tváre cirkvi v normalizačných rokoch 20. storočia – odbojných kňazov a laikov spojených v Diele koncilovej obnovy (DKO) či tajnej cirkvi, vytvárajúcej paralelné štruktúry hierarchie na pokyn Vatikánu, a kňazov kolaborujúcich s režimom začiatku 70. rokov spojených v prorežimnom Združení katolíckych duchovných Pacem in terris (PIT).
Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/1117
Gejza Navrátil patril k nositeľom druhej tváre. Vďaka jeho zväzku vieme odkryť pavučinu vzťahov medzi dvoma tábormi v katolíckej cirkvi a v neposlednom rade ponúknuť pohľad na metódy práce ŠtB. Niektoré správy sú vytrhnuté z „deja“, vedia nás ale odraziť k ďalším príbehom napísaným životom za Železnou …More
Anton Čulen
Cirkev uznala 70. zázrak uzdravenia v Lurdoch
+Joseph+
cos doplnil, to samo je tady daleko dřív než ty se probudíš Kolaboranti v cirkvi
Anton Čulen
Už som to doplnil..... Boľševici už zufávajú....
snakee
Čulene ty jsi lhář stejně jako Selecký a ta vaše parta medžugoristů
Anton Čulen
Clanok evidentne niekto bez mojho vedomia "skratil".
snakee
proč je to cenzurovamé?