Kráľ Ľudovít XX. sa modlí so svojou rodinou za zosnulého bratranca vojvodu z Bauffremontu

S veľkým súcitom a veľkým smútkom som sa dnes ráno dozvedel o smrti môjho bratranca, vojvodu z Bauffremontu. Volaný k svojej službe od môjho starého otca a potom môjho otca, vždy uisťoval našu …