borgan
125

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakim imieniem objawił się Bóg?

38. Jakim imieniem objawił się Bóg? Bóg objawił się Mojżeszowi jako Bóg żywych; powiedział, że jest „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3,6). Objawił mu też swe tajemnicze Imię: „…